Hogyan cseréljünk le egy karaktert egy karakterláncban Python használatával

Ez az oktatóanyag a Python-karakterlánc karaktereinek cseréjének különböző módjait ismerteti: beépített karakterlánc-metódusok, reguláris kifejezések és egyebek használatával.

A Python karakterláncai beépített adatstruktúrák, amelyek Unicode karakterek sorozatát tárolják. Ellentétben néhány Python adatszerkezettel, például listákkal és szótárokkal, a karakterláncok megváltoztathatatlanok. Ez azt jelenti, hogy nem módosíthat egy meglévő karakterláncot.

Azonban érdemes lehet manipulálni a karakterláncokat – eltávolítani a kezdő és a záró szóközöket, megváltoztatni a nagybetűket, lecserélni egy karaktert egy másikra, és még sok mást – amikor velük dolgozik.

Szóval, hogyan kezeljük a Python karakterláncokat? És hogyan cserélhetünk le egy karaktert egy Python karakterláncban? Ezekre a kérdésekre válaszolunk ebben az oktatóanyagban, amely a következőkre összpontosít:

 • Python karakterláncok megváltoztathatatlansága
 • Python karakterlánc-módszerek a karakterlánc-manipulációhoz
 • A karakterláncban szereplő karakterek cseréjének különböző módjai

Kezdjük el…

Python karakterláncok megváltoztathatatlansága

Mint említettük, a Python karakterláncok megváltoztathatatlanok. Tehát nem módosíthat egy meglévő karakterláncot a helyén. nem módosíthat egy meglévő karakterláncot a helyén

Vegyük például a „Python programozás!” karakterláncot.

A karakterlánc egyetlen eleméhez hozzáférhet az index és egy részkarakterlánc használatával, ha megadja a szelet kezdetét és végét, az ábra szerint:

>>> my_str = "Python programming!"
>>> my_str[0]
'P'
>>> my_str[4]
'o'
>>> my_str[1:9]
'ython pr'
>>> my_str[9]
'o'

Tegyük fel, hogy az „o” betűt a „0” számjegyre szeretné cserélni.

Tudja, hogy a 4-es és 9-es indexnél o van (lásd a fenti kódrészletet). De ha megpróbálja közvetlenül a karaktert – az adott indexnél – ‘0’-ra állítani, a következő hibaüzenetet kapja:

>>> my_str[4] = '0'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment

A Python olyan karakterlánc-metódusokat biztosít, amelyek egy meglévő karakterláncra hatnak, és egy új karakterláncot adnak vissza a szükséges változtatásokkal.

Olvassa el még: Python programok a karakterlánc-műveleteken.

  [Fixed] „Netflix Error Code NW-2-5” a zökkenőmentes adatfolyamhoz

Tehát használhatja a karakterlánc-módszereket listák értelmezésével, ciklusokkal és reguláris kifejezésekkel párosítva karakterlánc-manipulációs feladatok végrehajtására. Ebben az oktatóanyagban megvizsgáljuk a Python karakterláncban szereplő karakterek cseréjének különböző módjait.

Karakter cseréje Python karakterláncokban

Sok olyan felhasználási eset van, amikor érdemes lehet karaktereket vagy részkarakterláncokat cserélni egy Python-karakterláncban. Itt van néhány közülük:

 • Szövegtisztítás: Amikor szöveges adatokkal dolgozik, előfordulhat, hogy bizonyos karakterek cseréjével meg kell tisztítania a szöveget. Például speciális karakterek, extra szóközök vagy nem kívánt szimbólumok eltávolítása vagy cseréje.
 • Formázás: Érdemes lehet módosítani a szöveg formázását, például nagybetűssé tenni vagy kisbetűssé alakítani. Például a címek vagy címsorok következetes nagybetűs írásának biztosítása.
 • Adatmaszkolás: Gyakran el kell rejtenie az érzékeny adatokat, például a személyi azonosító számokat vagy a hitelkártyaszámokat, hogy megóvja az érzékeny adatokat a formátum megőrzése mellett.
 • URL-ek és elérési útvonalak kezelése: Amikor URL-ekkel vagy fájlútvonalakkal dolgozik, előfordulhat, hogy bizonyos karaktereket le kell cserélnie, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelően vannak formázva és kompatibilisek a webböngészőkkel vagy fájlrendszerekkel.

Vegyünk egy egyszerű példát egy karakterláncban lévő karakter helyettesítésére.

Kezdjük egy olyan megközelítéssel, amely ciklusokat és feltételes utasításokat használ, majd folytatjuk a további jobb módszerek megvitatását, amelyekkel ugyanezt elérhetjük.

Vegyük ugyanazt a példát, amikor a „Python programozás!” karakterláncban az „o”-t „0”-ra cseréljük.

A következőképpen hajthatjuk végre a karakterláncot egy for ciklus használatával, és cserélhetjük le az adott karaktert:

original_string = "Python programming!"
new_string = ""
for char in original_string:
  if char == "o":
    new_string += "0"
  else:
    new_string += char
print(new_string) 

Ebben a megközelítésben manuálisan körbejárjuk az eredeti_karakterlánc minden egyes karakterét. Ha a karakter ‘o’, a new_string-hez ‘0’-t fűzünk; ellenkező esetben ugyanazt a karaktert fűzzük hozzá. Így karaktercserét hajtunk végre, és felépítjük a new_string-et.

# Output
Pyth0n pr0gramming!

A for ciklus és a feltételes elágazás használata if utasításokkal nehéz fenntartani. Különösen akkor, ha egy részkarakterláncot vagy több karaktert kell cserélnie.

Vannak jobb megközelítések a karakterek vagy egy részkarakterlánc cseréjére, és ezeket a következő szakaszokban tekintjük meg.

#1. Az str.replace() használata

A helyettesítő() string metódussal egy karaktert vagy egy részstringet egy másik karakterláncra cserélhetünk. Az str.replace(old, new) használatával a régi karakter vagy részkarakter minden előfordulása lecserélődik az új karakterre vagy részkarakterláncra.

  7 módszer, amellyel az idősek hasznot húzhatnak az Apple Watch viseléséből

Itt a csere() metódus ‘o’ betűjét használjuk az eredeti_string ‘0’ számjegyével.

original_string = "Python programming!"
new_string = original_string.replace("o", "0")
print(new_string) 

Az eredményül kapott karakterlánc a new_string.

# Output
Pyth0n pr0gramming!

#2. A Lista megértése és a join() metódus használata

Egy Python karakterláncban lévő karakter cseréjéhez használhatjuk a lista megértését a join() string metódussal együtt.

Lássuk, hogyan írhatjuk át a példánkat:

 • Listamegértést használhatunk az eredeti_karakterlánc minden egyes karakterének iterálásához. Ha a karakter ‘o’, akkor ‘0’-ra cseréljük, és különben megtartjuk ugyanazt a karaktert.
 • Ezután az str.join() használatával ezeket a karaktereket egyetlen karakterláncba egyesítjük, ami a new_string-et eredményezi. Vegye figyelembe, hogy ez egy tömörebb alternatíva a hurkolt és feltételes elágazások helyett, amikor egyetlen karaktert kell lecserélnie egy karakterláncban.
original_string = "Python programming!"
new_string = ''.join(['0' if char == 'o' else char for char in original_string])
print(new_string) 

A várt kimenetet kapjuk:

# Output
Pyth0n pr0gramming!

#3. Reguláris kifejezések használata

Egy másik módszer a karakterek cseréjére a Python-karakterláncokban a reguláris kifejezések (regex) használata. A Python beépített funkcióval érkezik re modul reguláris kifejezés illesztési műveletekhez. A reguláris kifejezéssel megadhat egy keresendő mintát, egy karakterláncot a kereséshez, és egy karakterláncot, amellyel lecserélheti az egyező mintát.

Itt a re modulból származó sub() függvényt használjuk a re.sub(pattern, csere, string) szintaxissal.

import re

original_string = "Python programming!"
new_string = re.sub(r'o', '0', original_string)
print(new_string) 

Az r’o’ minta megfelel az ‘o’ betű minden előfordulásának az eredeti_karakterláncban, és lecseréli őket „0”-ra.

# Output
Pyth0n pr0gramming!

Használhat reguláris kifejezéseket az összetettebb minták egyeztetésére. Vegyünk egy példát a hitelkártyaszámok elfedésére. Tegyük fel, hogy az összes számot – az utolsó négy számjegy kivételével – „X”-re szeretnénk cserélni. Így tehetjük meg:

import re

def mask_credit_card(card_number):
  # Use regular expressions to match and replace characters
  masked_number = re.sub(r'\d(?=\d{4})', 'X', card_number)
  return masked_number

# Example usage:
credit_card_number = "1234567898765432"
masked_number = mask_credit_card(credit_card_number)
print(masked_number)

És íme a kimenet:

# Output
XXXXXXXXXXXX5432

A reguláris kifejezés egyszerűségének megőrzése érdekében nem adtuk meg a kötőjelet, de ha szeretné, szükség szerint módosíthatja a példát.

  5 önéletrajz-szkenner, amellyel ATS-barát önéletrajzot készíthet

#4. Az str.maketrans() és az str.translate()

A Python str.maketrans() és str.translate() metódusai a karakterláncok karakterszintű fordítására és cseréjére szolgálnak.

Hogyan működik az str.maketrans()

A maketrans() metódus fordítási tábla létrehozására szolgál, amely meghatározza, hogy a karakterláncokban hogyan kell helyettesíteni a karaktereket. Használhatja a következő szintaxissal: str.maketrans(x, y). Itt:

 • x a lecserélni kívánt karaktereket tartalmazó karakterlánc.
 • y az a karakterlánc, amely az x-et lecserélni kívánt karaktereket tartalmazza.

A maketrans() metódus fordítási táblázatot generál az x-ről y-ra való leképezések alapján. Ezután ezt a fordítási táblát használhatja az str.translate() metódussal a tényleges csere végrehajtásához.

Hogyan működik az str.translate()

Az str.translate() metódussal alkalmazhatja az str.maketrans() által létrehozott fordítási táblát egy karakterláncra. Karakterenkénti cserét hajt végre a fordítási táblázatban meghatározott leképezések alapján. És egy új karakterláncot ad vissza a megadott karaktercserékkel.

Így használhatja a translate() metódust:

new_string = original_string.translate(translation_table)
 • original_string: A módosítani kívánt bemeneti karakterlánc.
 • translation_table: Az str.maketrans() segítségével létrehozott fordítási tábla, amely meghatározza a karakterleképezéseket.

A maketrans() és str.translate() metódusokat kombinálva írjuk át a példánkat így:

original_string = "Python programming!"
translation_table = str.maketrans('o', '0')
new_string = original_string.translate(translation_table)
print(new_string)

Itt létrehozunk egy fordítási táblát az str.maketrans(‘o’, ‘0’) használatával annak megadásához, hogy az ‘o’ helyett ‘0’ legyen. Ezután a translate() metódust használjuk az eredeti_karakterláncon a fordítás alkalmazásához, ami a new_stringet eredményezi.

# Output
Pyth0n pr0gramming!

Ezek a módszerek hasznosak olyan feladatoknál, mint a karakterek cseréje és egyéb karakterszintű manipulációk a karakterláncokban.

Következtetés

Tekintsük át a tanultakat.

A Python karakterláncok megváltoztathatatlanok. Tehát ha egy Python-karakterláncban szeretne lecserélni egy karaktert, akkor nem rendelheti újra a karaktert egy adott indexnél. A következő megközelítéseket tekintettük át egy karakter vagy több karakter helyettesítésére egy Python-karakterláncban:

 • Használja az str.replace(old, new) parancsot a régi összes példányának új részkarakterláncra cseréléséhez.
 • Használhatja a listaértelmezést és a join() metódust is. Használja a listaértelmezést a karaktercsere eléréséhez, a join() metódust pedig a karakterek listájának egy karakterláncba való egyesítéséhez.
 • Használhat mintaillesztést reguláris kifejezésekkel egy karakter vagy minta előfordulásának helyettesítésére. Használja a sub() függvényt a re.sub(pattern, csere, string) paraméterrel.
 • Használja az str.maketrans()-t egy fordítási tábla lekéréséhez, a translate() metódust pedig a fordítási tábla alkalmazásához az eredeti karakterláncra.

Mindenképpen kódoljon néhány példát, hogy jobban megértse ezeket a technikákat. Ezután tanulja meg, hogyan távolíthatja el az utolsó karaktert egy Python-karakterláncból.