A predict() függvény használata R programozásban

R nyelvekről — A R Projekt célja olyan szoftverek fejlesztése, melyek szabad szoftverek és ingyenesen elérhetők. Az R nyelvek szabad szoftverek és a R Projekt részét képezik.

A predict() függvény használata R Projekt-ben

A predict() függvény lehetővé teszi, hogy egy illesztett modell alapján jóslatokat tegyünk. A függvény az eredetileg használt modell típusától függően különböző argumentumokat fogad el.

Az argumentumok

* object: Az illesztett modell, amelyből jóslatokat szeretnénk tenni.
* newdata: Egy adatkeret, amely az új adatokat tartalmazza, amelyekre a jóslatokat szeretnénk készíteni. Ha nem adjuk meg, akkor a modell eredeti adatait használja.
* type: A jóslat típusa. Az alapértelmezett érték az „tükrözött jóslat”, ami azt jelenti, hogy az eredeti adatokra készített jóslatokhoz hasonló jóslatokat fog készíteni. Más lehetőségek: ” osztályjóslat”, „valószínűségi jóslat”, „modellszámítás”, „reziduális jóslat” és „standard jóslat”.
* se.fit: A jóslatok standard hibáit tartalmazó logikai érték. Az alapértelmezett érték FALSE.
* interval: A jóslatokhoz tartozó konfidencia-intervallumok szélessége. Az alapértelmezett érték 95.
* level: A konfidencia-intervallumok szintje. Az alapértelmezett érték 0,95.
* na.action: A hiányzó értékekkel kapcsolatos műveletek. Az alapértelmezett érték az „na.omit”, ami azt jelenti, hogy a hiányzó értékeket tartalmazó sorokat elhagyja.

Példa

Tegyük fel, hogy van egy lineáris regressziós modellünk, amely az autó hatékonyságát jósolja meg a motor térfogatából. A következő kóddal készíthetünk jóslatokat:

r

A modell illesztése

model <- lm(mpg ~ disp, data = mtcars)

Jóslatok készítése

new_data <- data.frame(disp = c(1.6, 2.0, 2.4))
predictions <- predict(model, newdata = new_data)

A predictions objektum a jóslatokat tartalmazza a megadott motor térfogatokra. A következő kóddal nyomtathatjuk ki a jóslatokat:

r
print(predictions)


[1] 23.88983 20.24360 17.60393

A predict() függvény használható más típusú modellekhez is, például logisztikus regresszióhoz, döntési fákhoz és támogató vektor gépekhez. A függvény argumentumai az egyes modell típusoktól függően eltérőek lehetnek.

A predict() függvény használata különböző modell típusokkal

* Lineáris regresszió: A predict() függvény a newdata argumentumot használja az új adatok megadásához, amelyekre a jóslatokat szeretnénk készíteni. A függvény a type argumentumot is használja a jóslat típusának megadásához. Az alapértelmezett érték a „tükrözött jóslat”, ami azt jelenti, hogy az eredeti adatokra készített jóslatokhoz hasonló jóslatokat fog készíteni. Más lehetőségek: „osztályjóslat”, „valószínűségi jóslat”, „modellszámítás”, „reziduális jóslat” és „standard jóslat”.
* Logisztikus regresszió: A predict() függvény a newdata argumentumot használja az új adatok megadásához, amelyekre a jóslatokat szeretnénk készíteni. A függvény a type argumentumot is használja a jóslat típusának megadásához. Az alapértelmezett érték a „osztályjóslat”, ami azt jelenti, hogy az új adatokhoz tartozó osztályokat fogja megjósolni. Más lehetőség a „valószínűségi jóslat”, amely az új adatokhoz tartozó valószínűségeket fogja megjósolni.
* Döntési fák: A predict() függvény a newdata argumentumot használja az új adatok megadásához, amelyekre a jóslatokat szeretnénk készíteni. A függvény a type argumentumot is használja a jóslat típusának megadásához. Az alapértelmezett érték a „osztályjóslat”, ami azt jelenti, hogy az új adatokhoz tartozó osztályokat fogja megjósolni. Más lehetőség a „valószínűségi jóslat”, amely az új adatokhoz tartozó valószínűségeket fogja megjósolni.
* Támogató vektor gépek: A predict() függvény a newdata argumentumot használja az új adatok megadásához, amelyekre a jóslatokat szeretnénk készíteni. A függvény a type argumentumot is használja a jóslat típusának megadásához. Az alapértelmezett érték a „tükrözött jóslat”, ami azt jelenti, hogy az eredeti adatokra készített jóslatokhoz hasonló jóslatokat fog készíteni. Más lehetőség az „osztályjóslat”, amely az új adatokhoz tartozó osztályokat fogja megjósolni.

Következtetés

A predict() függvény egy sokoldalú függvény, amely lehetővé teszi jóslatok készítését különböző típusú modellekből. A függvény argumentumai az egyes modell típusoktól függően eltérőek lehetnek. A függvény használata egyszerű, és a jóslatok könnyen értelmezhetők.

GYIK

1. Mi a célja a predict() függvénynek?
A predict() függvény lehetővé teszi, hogy jóslatokat készítsünk egy illesztett modell alapján.

2. Milyen argumentumokat fogad el a predict() függvény?
A predict() függvény az object, newdata, type, se.fit, interval, level és na.action argumentumokat fogadja el.

3. Hogyan adhatunk meg új adatokat a predict() függvénynek?
Új adatokat az newdata argumentummal adhatunk meg a predict() függvénynek.

4. Hogyan határozhatjuk meg a jóslatok típusát a predict() függvénnyel?
A jóslatok típusát a type argumentummal határozhatjuk meg a predict() függvénnyel.

5. Hogyan számíthatjuk ki a jóslatok standard hibáit a predict() függvénnyel?
A jóslatok standard hibáit a se.fit argumentummal számíthatjuk ki a predict() függvénnyel.

6. Hogyan adhatunk meg konfidencia-intervallumot a jóslatokhoz a predict() függvénnyel?
Konfidencia-intervallumot az interval és level argumentumokkal adhatunk meg a jóslatokhoz a predict() függvénnyel.

7. Hogyan kezelhetjük a hiányzó értékeket a predict() függvénnyel?
A hiányzó értékeket a na.action argumentummal kezelhetjük a predict() függvénnyel.

8. Hogyan használhatjuk a predict() függvényt különböző típusú modellekkel?
A predict() függvényt különböző