X Általánosan használt HTML-címkék kezdőknek

Ha front-end fejlesztő akarsz lenni, az egyik leggyakoribb tanács, amit kapsz, hogy tanulj meg HTML-t. A Hypertext Markup Language, rövidítve HTML, a legtöbb weboldal alapja.

A HTML különböző dolgokból áll, például címkékből, attribútumokból és elemekből. A HTML-címkékre összpontosítunk. HTML-címkéket használunk, hogy megmondjuk a böngészőknek, hogyan strukturálják a tartalmat címsorokba, címekbe, bekezdésekbe, képekbe és még sok másra. A HTML-címkék tehát olyanok, mint a kulcsszavak, amelyek meghatározzák, hogy a böngésző hogyan jelenítse meg vagy formázza a tartalmat.

A szerverek felülről lefelé olvassák a HTML-címkéket. Nincs korlátozás a weboldalon található HTML-címkék számára.

  • Minden HTML-címke a <> közé tartozik
  • Minden HTML címke más funkciót lát el
  • A legtöbb HTML-címkében van nyitó és záró

Tartalomjegyzék

HTML címkék vs HTML elemek vs HTML attribútumok

A legtöbb ember felváltva használja a HTML-címkék és -elemek kifejezéseket. De vajon ugyanazok? Technikailag a HTML-elemek és a HTML-címkék különböznek egymástól.

  Hogyan kezdhetik el a pályakezdők IoT-karrierjüket?

A HTML címkék HTML elemeket határoznak meg. Ennek elérése érdekében a tartalom tördelése olyan nyitó és záró címkenév használatával történik, amely megegyezik az általunk használt címke tartalmával.

Ez egy példa egy HTML elemre:

<p> This is a paragraph </p> 

A

egy példa egy HTML-címkére

A HTML attribútumok további információkat adnak a dokumentum HTML elemeiről. Az attribútumok a HTML elemeken belül találhatók.

Ez egy példa egy HTML attribútumra

<button id=" SubmitOrder" class="btn">Order</button> 

HTML címkék, amelyeket mindenkinek tudnia kell

A HTML mint jelölőnyelv az évek során fejlődött, mióta Tim Berners-Lee 1993-ban bemutatta. Az első HTML-verzió 18 címkét tartalmazott. Minden HTML-verzióhoz új címkéket adunk; a legutóbbi frissítés a HTML5 volt 2014-ben.

A HTML és a HTML5 alapos összehasonlítása azt mutatja, hogy az utóbbi szemantikai címkékkel rendelkezik, mint például a , a és a , amelyek egyértelműen leírják a tartalmat. Jelenleg több mint 100 HTML-címkénk van. Íme néhány a legnépszerűbb címkék közül, amelyeket tudnia kell:

A DOCTYPE technikailag nem egy címke, hanem egy deklaráció, amely megmondja a böngészőnek, hogy milyen fájl kerül betöltésre. Ez a címke közli a böngészővel a betöltendő HTML típusát.

A HTML5-ben a fájlt így deklarálhatja

<!DOCTYPE html>

Vagy

<!doctype html> 

Megjegyzés: A deklarációnak nincs záró címkéje, és nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

A ….. címke a DOCTYPE címke után jön. Ez a címke weblapként határozza meg a dokumentumot; minden más elem be lesz ágyazva. A HTML címke egy HTML-dokumentum elejét és végét határozza meg.

A címke a következőképpen jelenik meg:

<html>Content</html>

A HTML-dokumentum fejrészét egy címke képviseli. Ez a címke a címkén belül található, és általános információkat ad a weboldalról.

A címke más címkéket is tartalmaz, amelyek a weboldal sajátosságait adják meg, például az oldal címét és szerzőjét. A címke tartalma nem jelenik meg a weboldalon

Ez a címke szintaxisa;

<head> …….. </head>

A címke deklarálja a weboldal címét. Ez a címke a <head> címkén belül van. A <title> címke megjelenik a címsorban vagy a böngészőablak lapján, de nem a tényleges weboldalon. </p> <p>A <title> címke szintaxisa: </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><title>HTML Tags for Beginners</title></pre> <p>Ha egy <head> címkén belül van, akkor a következőképpen fog megjelenni;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><head> <title>HTML Tags for Beginners</title> </head></pre> <h3 id="h-body-body"><body></body></h3> <p>A <body> címke megjeleníti a weboldal összes látható tartalmát. Képek, linkek, egyszerű szöveg, videók és egyebek a <body> és </body> címkéken belül találhatók. </p> <p>A törzsben található további címkék közé tartozik a </p> <p> címke a bekezdéshez, a <a> címke a képekhez, a <strong> címke a félkövér szöveghez és az </p> <ol> címke a rendezett listához, hogy néhányat említsünk. </p> <p>A <body> címke szintaxisa:</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><body> Content </body></pre> <h3 id="h-h1-to-h6-tags"><span class="ez-toc-section" id="-_Cimkek"></span> <h1> – </p> <h6> Címkék<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Egy HTML-dokumentumban legfeljebb 6 címke lehet. Mindegyik címkét egy 1-től 6-ig kezdődő szám jelöli: </p> <h1>, </p> <h2>, </p> <h3>, </p> <h4>, </p> <h5> és </p> <h6>. </p> <p>A H1 a legnagyobb címsor, míg a H6 a legkisebb. </p> <p>Egy HTML-dokumentumban a fejléccímkék a következőképpen ábrázolhatók:</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><h1>Heading 1</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> <h4>Heading 4</h4> <h5>Heading 5</h5> <h6>Heading 6</h6></pre> <p>A </p> <h1> – </p> <h6> címkék a <body> címkén belül vannak.</p> <p>Például egy ,<H1> címke a következőképpen lesz bezárva;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><body> <h1> This is heading 1 >/h1> </body></pre> <h3 id="h-p-p"> </h3> <p>A </p> <p> vagy egyszerűen a bekezdéscímke akkor használatos, ha a tartalmat bekezdésbe kívánja strukturálni. Ha megnyomja az „Enter” gombot egy HTML-dokumentumban a kódszerkesztőben, nem hoz létre új bekezdést. </p> <p>Ha egynél több bekezdést szeretne, több </p> <p> címkét kell használnia a dokumentumban. A bekezdéscímkéket a <body > címkén belül kell elhelyezni.</p> <p>A bekezdéscímke szintaxisa: </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><p> ….some content here….</p></pre> <p>Ha négy bekezdést szeretne, akkor a kód a következőképpen fog épülni; </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><body>       <p>Content for first paragraph.</p>       <p>Content for the second paragraph.</p>       <p>Content for the fourth paragraph.</p>    </body></pre> <h3 id="h-b-b"><b> </b></h3> <p>A <b> </b> vagy egyszerűen félkövér címke a nyitó <b> és a záró </b> között lévő tartalmat félkövérre formázza.</p> <p>A félkövér címke lehet egy címsor, például H1, vagy akár egy bekezdéscímkén belül is. </p> <p>Ezek példák a félkövér címkékre;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><b> Bold Tag </b></pre> <p>A „Bold Tag” kifejezés félkövéren jelenik meg. </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><h1> Keeping it cool, <b> Fifth edition </b>, the winners edition </h1> </pre> <p>Az ötödik kiadás félkövérrel lesz szedve.</p> <h3 id="h-i-i"><i></i></h3> <p>A dőlt címke, amelyet az <i> jelöl, dőlt betűvel szedi a címkéken belüli szöveget. </p> <p>Például, ha van </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><i> These are italics </i></pre> <p>Az „ezek dőlt betűsek” szavak dőlt betűvel jelennek meg. </p> <h3 id="h-u-u"><u></u></h3> <p>Az aláhúzott címkét vagy az <u>-t akkor használjuk, ha egy HTML-dokumentumban egy bizonyos szövegrészt akarunk aláhúzni. </p> <p>Például, ha van;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><u> underline these words </u></pre> <p>A címkék közötti kifejezés aláhúzva lesz. </p> <h3 id="h-center-center"><center> </center></h3> <p>A Center címke, a <center>, a tartalom középpontba helyezésére szolgál egy HTML-dokumentumban. </p> <p>Például, ha van egy h2 címkénk a következőképpen írva: </p> <h2> Tartalom központosítása HTML-ben </h2> <p>, akkor a következőképpen tudjuk központosítani;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><center> <h2> Centering Content in HTML </h2> </center></pre> <h3 id="h-span-span"><span></span></h3> <p>A Span címke, a <span>, egy általános soron belüli tároló, amely nem rendelkezik alapértelmezett stílussal. A span címkével csoportosíthatja a stílusozni kívánt szövegeket. </p> <p>A címkéket más címkéken belül is átterelheti, például a címeket és a bekezdéseket;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><h2> Learn HTML <span> from experts </span> and be ready for the market </h2> </pre> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><p> Learn HTML <span> from experts </span> and be ready for the market </p></pre> <h3 id="h-div-div"> <div></div> </h3> <p>Az osztáscímke, rövidítve div, olyan címke, amely lehetővé teszi a különböző címkék csoportosítását egy HTML-dokumentumban. </p> <p>A div címkének megadható egy ‘osztály’, amellyel külső stílust adhat hozzá CSS használatával. </p> <p>Így jelenik meg a h1, h2 és egy bekezdéscímkét tartalmazó div. </p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><div >     <h1> Learn HTML </h1>      <h2> HTML Tags </h2>       <p> HTML is a markup language……… </p> </div></pre> <h3 id="h-em-em"><em></em></h3> <p>A hangsúly vagy az <em> címke bizonyos szavak hangsúlyozására szolgál egy HTML-dokumentumban. </p> <p>A <em> címkék közötti tartalom ferdén vagy dőlt betűvel jelenik meg. </p> <p>A bekezdésen belüli kiemelt tartalom megjelenhet egy kódszerkesztőben, így fog megjelenni;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><p> The meeting will start at <em> 0800 hrs </em>, please keep time </p></pre> <h3 id="h-sup-sup"><sup></sup></h3> <p>A <sup> vagy a felső index címke lehetővé teszi, hogy a mellékelt szöveg a többi felett legyen. Tökéletes példa az, amikor egy X számot négyzetre szeretnénk emelni, és matematikailag ábrázolni szeretnénk, hogy X2-t kapjunk</p> <p>A bekezdéscímkén belül a <sup> szintaxisa a következő lesz;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><H1> Harveys <sup>TM </sup> Company Limited </H1></pre> <h3 id="h-sub-sub"><sub></sub></h3> <p>Az alsó index vagy <sub> címke a felső index címke ellentéte. A <sub> címkébe zárt tartalom a normál szövegsor alatt jelenik meg. Tökéletes példa erre, amikor a víz kémiai képletét H20-nak írjuk. </p> <p>Az alsó index címke szintaxisa a következő lesz;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks">Remember that H <sub> 2 </sub> 0 is the chemical formula for water</pre> <h3 id="h-br"></h3> <p>A <br /> egy önzáró címke, amely a szünetet jelenti. A <br /> utáni összes tartalom új sorban kezdődik. </p> <p>A <br /> szintaxisa egy bekezdésen belül a következő lesz;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><p> HTML is the abbreviation of Hypertext Markup Language <br> There has been an ongoing debate as to whether it is a programming language or not <br> However, we cannot downplay its importance <br> HTML has been used in more than 95% of websites today </p></pre> <h3 id="h-ol-ol-and-li-li"><span class="ez-toc-section" id="es"></span> <ol></ol> <p> és </p> <li> </li> <span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>A rendezett lista címkét vagy az </p> <ol> címkét egy másik címkével, például a </p> <li> címkével együtt kell használni. </p> <p>A kettő megjelenhet egy kódszerkesztőben, mint;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><ol>   <li> Asia </li>   <li> Africa </li>   <li> Europe </li> </ol></pre> <p>A böngészőben megjelenített tartalom számozottan jelenik meg. </p> <h3 id="h-img-src"><img src=””/></h3> <p>Hozzáadhat egy képet a látványosság kedvéért, vagy akár egy logót is. Ilyenkor jól jön az önzáró képcímke, az <img src=””/>. </p> <p>A képcímke szintaxisa a következő lesz;</p> <pre class="wp-block-prismatic-blocks"><img src=“https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/19/15/44/seo-896175_960_720.png”/></pre> <p>Az idézőjelek közé tett tartalom a forrás URL-t jelöli. </p> <h3 id="h-wrapping-up"><span class="ez-toc-section" id="Becsomagolas"></span>Becsomagolás <span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Több mint 100 HTML-címke létezik, de a fentieket kezdőként ismernie kell. A HTML-t a legtöbb kódszerkesztő támogatja, így Ön biztos lehet benne, hogy soha nem fog rosszul járni, amikor elkezdi a tanulást. </p> </p></div> <div class="swp_social_panel swp_horizontal_panel swp_flat_fresh swp_default_full_color swp_individual_full_color swp_other_full_color scale-100 scale-" data-min-width="1100" data-float-color="#ffffff" data-float="none" data-float-mobile="none" data-transition="slide" data-post-id="63184" ><div class="nc_tweetContainer swp_share_button swp_twitter" data-network="twitter"><a class="nc_tweet swp_share_link" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=X+%C3%81ltal%C3%A1nosan+haszn%C3%A1lt+HTML-c%C3%ADmk%C3%A9k+kezd%C5%91knek&url=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=X+%C3%81ltal%C3%A1nosan+haszn%C3%A1lt+HTML-c%C3%ADmk%C3%A9k+kezd%C5%91knek&url=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F"><span class="swp_count swp_hide"><span class="iconFiller"><span class="spaceManWilly"><i class="sw swp_twitter_icon"></i><span class="swp_share">Tweet</span></span></span></span></a></div><div class="nc_tweetContainer swp_share_button swp_facebook" data-network="facebook"><a class="nc_tweet swp_share_link" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F" data-link="https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F"><span class="swp_count swp_hide"><span class="iconFiller"><span class="spaceManWilly"><i class="sw swp_facebook_icon"></i><span class="swp_share">Share</span></span></span></span></a></div><div class="nc_tweetContainer swp_share_button swp_linkedin" data-network="linkedin"><a class="nc_tweet swp_share_link" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F" data-link="https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F"><span class="swp_count swp_hide"><span class="iconFiller"><span class="spaceManWilly"><i class="sw swp_linkedin_icon"></i><span class="swp_share">Share</span></span></span></span></a></div><div class="nc_tweetContainer swp_share_button swp_pinterest" data-network="pinterest"><a rel="nofollow noreferrer noopener" class="nc_tweet swp_share_link noPop" onClick="var e=document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); " ><span class="swp_count swp_hide"><span class="iconFiller"><span class="spaceManWilly"><i class="sw swp_pinterest_icon"></i><span class="swp_share">Pin</span></span></span></span></a></div></div><div class="swp-content-locator"></div><div class="wpra-reactions-wrap wpra-plugin-container wpra-regular" data-ver="3.0.15" data-layout="regular" data-bind_id="63184" data-show_count="true" data-count_percentage="false" data-enable_share="onclick" data-animation="true" data-align="center" data-flying_type="count" data-react_secure="081d558ae5" data-source="global" data-sgc_id="0" data-format="svg/json" > <div class="wpra-reactions-container"> <div class="wpra-call-to-action">Ön szerint?</div> <div class="wpra-reactions wpra-animated-emojis wpra-shadow-light"> <div class="emoji-11 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="11" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="11"></div> </div> </div> <div class="emoji-7 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="7" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="7"></div> </div> </div> <div class="emoji-4 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="4" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="4"></div> </div> </div> <div class="emoji-25 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="25" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="25"></div> </div> </div> <div class="emoji-19 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="19" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="19"></div> </div> </div> <div class="emoji-24 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="24" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="24"></div> </div> </div> <div class="emoji-27 wpra-reaction" data-count="0" data-emoji_id="27" > <div class="wpra-flying"></div> <div class="arrow-badge hide-count"> <span class="tail"></span> <span class="count-num"></span> </div> <div class="wpra-reaction-emoji"> <div class="wpra-reaction-emoji-holder wpra-reaction-animation-holder" data-emoji_id="27"></div> </div> </div> </div> <div class="wpra-share-wrap wpra-share-expandable" style="display:none;" data-share_url="https%3A%2F%2Fetoppc.com%2Fx-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek%2F" data-bind_id="63184" data-source="global" data-sgc_id="0" data-secure="b2d9d59490" > <div class="wpra-share-expandable-counts"> <span></span> <span>Shares</span> </div> <div class="wpra-share-buttons wpra-share-buttons-bordered"> <a class="share-btn share-btn-facebook" data-platform="facebook"> <span class="share-btn-icon"><svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#3b5998"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M78.02,187.7l35.12,0l0-87.94l24.5,0l2.61-29.44l-27.11,0c0,0,0-11,0-16.77 c0-6.94,1.39-9.69,8.11-9.69c5.4,0,19.01,0,19.01,0V13.3c0,0-20.04,0-24.32,0c-26.13,0-37.91,11.51-37.91,33.54 c0,19.19,0,23.48,0,23.48l-18.27,0l0,29.82l18.27,0L78.02,187.7z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Facebook</span> </a> <a class="share-btn share-btn-twitter" data-platform="twitter"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#00acee"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.45,159.41c17.17,11.01,37.56,17.43,59.47,17.43c72.03,0,112.73-60.84,110.28-115.41 c7.57-5.46,14.16-12.3,19.36-20.08c-6.96,3.09-14.44,5.17-22.28,6.11c8.01-4.79,14.16-12.39,17.05-21.46 c-7.49,4.45-15.8,7.68-24.63,9.42c-7.08-7.54-17.16-12.26-28.32-12.26c-25.04,0-43.45,23.37-37.79,47.64 c-32.25-1.62-60.83-17.07-79.96-40.54C8.45,47.7,13.34,70.52,30.63,82.06c-6.37-0.2-12.35-1.95-17.58-4.86 c-0.42,17.98,12.46,34.79,31.12,38.53c-5.47,1.49-11.45,1.82-17.51,0.66c4.92,15.42,19.25,26.63,36.23,26.94 C46.58,156.13,26.03,161.84,5.45,159.41z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Twitter</span> </a> <a class="share-btn share-btn-whatsapp" data-platform="whatsapp"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#25d366"><g> <g> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M185.97,95.03c-1.15-45.46-38.6-81.96-84.7-81.96c-45.54,0-82.67,35.66-84.65,80.42 c-0.04,1.23-0.08,2.46-0.08,3.69c0,15.91,4.44,30.75,12.14,43.44L13.4,185.72l46.93-14.92c12.14,6.66,26.1,10.48,40.94,10.48 c46.81,0,84.74-37.65,84.74-84.11C186.01,96.46,186.01,95.74,185.97,95.03z M101.27,167.86c-14.48,0-27.92-4.28-39.19-11.7 l-27.37,8.73l8.89-26.26c-8.53-11.66-13.57-25.98-13.57-41.46c0-2.3,0.12-4.6,0.36-6.86c3.49-35.78,33.96-63.83,70.89-63.83 c37.41,0,68.16,28.76,71.01,65.18c0.16,1.83,0.24,3.64,0.24,5.51C172.52,136.17,140.54,167.86,101.27,167.86z"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M140.1,114.15c-2.1-1.03-12.3-6.03-14.2-6.7c-1.9-0.71-3.29-1.03-4.68,1.03c-1.39,2.06-5.4,6.7-6.59,8.05 c-1.23,1.39-2.42,1.55-4.52,0.52c-2.06-1.03-8.77-3.18-16.7-10.24c-6.15-5.43-10.35-12.18-11.54-14.24 c-1.19-2.06-0.12-3.18,0.91-4.21c0.95-0.95,2.06-2.42,3.13-3.61c0.28-0.36,0.52-0.68,0.76-0.99c0.47-0.75,0.83-1.47,1.31-2.46 c0.72-1.39,0.36-2.58-0.16-3.61c-0.51-1.03-4.68-11.19-6.43-15.31c-1.7-4.13-3.45-3.41-4.68-3.41c-1.19,0-2.58-0.2-3.97-0.2 c-1.39,0-3.65,0.52-5.55,2.58c-1.9,2.06-7.26,7.06-7.26,17.22c0,2.38,0.44,4.76,1.08,7.02c2.1,7.26,6.62,13.25,7.42,14.28 c1.03,1.35,14.36,22.85,35.46,31.14c21.15,8.21,21.15,5.47,24.95,5.11c3.81-0.31,12.3-4.96,14-9.8c1.75-4.8,1.75-8.93,1.23-9.8 C143.56,115.7,142.17,115.18,140.1,114.15z"/> </g></g></svg></span> <span class="share-btn-text">Whatsapp</span> </a> <a class="share-btn share-btn-gmail" data-platform="gmail"> <span class="share-btn-icon"><svg width="2500" height="2500" viewBox="0 0 2500 2500" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M170.459 2188.14H568.184V1222.23L0 796.091V2017.69C0 2111.86 76.2793 2188.15 170.459 2188.15V2188.14Z" fill="#4285f4"/> <path d="M1931.82 2188.14H2329.55C2423.72 2188.14 2500 2111.86 2500 2017.68V796.091L1931.82 1222.23V2188.14Z" fill="#34a853"/> <path d="M1931.82 483.591V1222.23L2500 796.091V568.82C2500 358.166 2259.52 237.854 2090.91 364.274L1931.82 483.591Z" fill="#fbbc04"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M568.184 1222.23V483.591L1250 994.958L1931.82 483.591V1222.23L1250 1733.59L568.184 1222.23Z" fill="#ea4335"/> <path d="M0 568.82V796.091L568.184 1222.23V483.591L409.092 364.274C240.478 237.853 0 358.166 0 568.811V568.82Z" fill="#c5221f"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Gmail</span> </a> <a class="share-btn share-btn-linkedin" data-platform="linkedin"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#0077b5"> <g> <g> <rect x="19.79" y="70.15" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" width="34.49" height="111.42"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36.87,55.56c11.27,0,20.4-9.22,20.4-20.57c0-11.35-9.13-20.56-20.4-20.56 c-11.26,0-20.39,9.21-20.39,20.56C16.47,46.34,25.6,55.56,36.87,55.56z"/> </g> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M109.41,123.08c0-15.67,7.21-25,21.02-25c12.68,0,18.78,8.96,18.78,25 c0,16.05,0,58.49,0,58.49h34.33c0,0,0-40.7,0-70.55c0-29.84-16.92-44.27-40.54-44.27c-23.64,0-33.58,18.41-33.58,18.41V70.15H76.33 v111.42h33.08C109.41,181.57,109.41,140.24,109.41,123.08z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Linkedin</span> </a> <div class="wpra-share-expandable-popup"> <div class="wpra-share-popup-overlay"></div> <div class="wpra-share-popup"> <span class="wpra-share-popup-close">×</span> <h3>Share this post!</h3> <div class="wpra-share-buttons"> <a class="share-btn share-btn-facebook" data-platform="facebook"> <span class="share-btn-icon"><svg id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#3b5998"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M78.02,187.7l35.12,0l0-87.94l24.5,0l2.61-29.44l-27.11,0c0,0,0-11,0-16.77 c0-6.94,1.39-9.69,8.11-9.69c5.4,0,19.01,0,19.01,0V13.3c0,0-20.04,0-24.32,0c-26.13,0-37.91,11.51-37.91,33.54 c0,19.19,0,23.48,0,23.48l-18.27,0l0,29.82l18.27,0L78.02,187.7z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Facebook</span> </a> <a class="share-btn share-btn-twitter" data-platform="twitter"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#00acee"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.45,159.41c17.17,11.01,37.56,17.43,59.47,17.43c72.03,0,112.73-60.84,110.28-115.41 c7.57-5.46,14.16-12.3,19.36-20.08c-6.96,3.09-14.44,5.17-22.28,6.11c8.01-4.79,14.16-12.39,17.05-21.46 c-7.49,4.45-15.8,7.68-24.63,9.42c-7.08-7.54-17.16-12.26-28.32-12.26c-25.04,0-43.45,23.37-37.79,47.64 c-32.25-1.62-60.83-17.07-79.96-40.54C8.45,47.7,13.34,70.52,30.63,82.06c-6.37-0.2-12.35-1.95-17.58-4.86 c-0.42,17.98,12.46,34.79,31.12,38.53c-5.47,1.49-11.45,1.82-17.51,0.66c4.92,15.42,19.25,26.63,36.23,26.94 C46.58,156.13,26.03,161.84,5.45,159.41z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Twitter</span> </a> <a class="share-btn share-btn-whatsapp" data-platform="whatsapp"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#25d366"><g> <g> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M185.97,95.03c-1.15-45.46-38.6-81.96-84.7-81.96c-45.54,0-82.67,35.66-84.65,80.42 c-0.04,1.23-0.08,2.46-0.08,3.69c0,15.91,4.44,30.75,12.14,43.44L13.4,185.72l46.93-14.92c12.14,6.66,26.1,10.48,40.94,10.48 c46.81,0,84.74-37.65,84.74-84.11C186.01,96.46,186.01,95.74,185.97,95.03z M101.27,167.86c-14.48,0-27.92-4.28-39.19-11.7 l-27.37,8.73l8.89-26.26c-8.53-11.66-13.57-25.98-13.57-41.46c0-2.3,0.12-4.6,0.36-6.86c3.49-35.78,33.96-63.83,70.89-63.83 c37.41,0,68.16,28.76,71.01,65.18c0.16,1.83,0.24,3.64,0.24,5.51C172.52,136.17,140.54,167.86,101.27,167.86z"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M140.1,114.15c-2.1-1.03-12.3-6.03-14.2-6.7c-1.9-0.71-3.29-1.03-4.68,1.03c-1.39,2.06-5.4,6.7-6.59,8.05 c-1.23,1.39-2.42,1.55-4.52,0.52c-2.06-1.03-8.77-3.18-16.7-10.24c-6.15-5.43-10.35-12.18-11.54-14.24 c-1.19-2.06-0.12-3.18,0.91-4.21c0.95-0.95,2.06-2.42,3.13-3.61c0.28-0.36,0.52-0.68,0.76-0.99c0.47-0.75,0.83-1.47,1.31-2.46 c0.72-1.39,0.36-2.58-0.16-3.61c-0.51-1.03-4.68-11.19-6.43-15.31c-1.7-4.13-3.45-3.41-4.68-3.41c-1.19,0-2.58-0.2-3.97-0.2 c-1.39,0-3.65,0.52-5.55,2.58c-1.9,2.06-7.26,7.06-7.26,17.22c0,2.38,0.44,4.76,1.08,7.02c2.1,7.26,6.62,13.25,7.42,14.28 c1.03,1.35,14.36,22.85,35.46,31.14c21.15,8.21,21.15,5.47,24.95,5.11c3.81-0.31,12.3-4.96,14-9.8c1.75-4.8,1.75-8.93,1.23-9.8 C143.56,115.7,142.17,115.18,140.1,114.15z"/> </g></g></svg></span> <span class="share-btn-text">Whatsapp</span> </a> <a class="share-btn share-btn-gmail" data-platform="gmail"> <span class="share-btn-icon"><svg width="2500" height="2500" viewBox="0 0 2500 2500" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M170.459 2188.14H568.184V1222.23L0 796.091V2017.69C0 2111.86 76.2793 2188.15 170.459 2188.15V2188.14Z" fill="#4285f4"/> <path d="M1931.82 2188.14H2329.55C2423.72 2188.14 2500 2111.86 2500 2017.68V796.091L1931.82 1222.23V2188.14Z" fill="#34a853"/> <path d="M1931.82 483.591V1222.23L2500 796.091V568.82C2500 358.166 2259.52 237.854 2090.91 364.274L1931.82 483.591Z" fill="#fbbc04"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M568.184 1222.23V483.591L1250 994.958L1931.82 483.591V1222.23L1250 1733.59L568.184 1222.23Z" fill="#ea4335"/> <path d="M0 568.82V796.091L568.184 1222.23V483.591L409.092 364.274C240.478 237.853 0 358.166 0 568.811V568.82Z" fill="#c5221f"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Gmail</span> </a> <a class="share-btn share-btn-linkedin" data-platform="linkedin"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#0077b5"> <g> <g> <rect x="19.79" y="70.15" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" width="34.49" height="111.42"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36.87,55.56c11.27,0,20.4-9.22,20.4-20.57c0-11.35-9.13-20.56-20.4-20.56 c-11.26,0-20.39,9.21-20.39,20.56C16.47,46.34,25.6,55.56,36.87,55.56z"/> </g> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M109.41,123.08c0-15.67,7.21-25,21.02-25c12.68,0,18.78,8.96,18.78,25 c0,16.05,0,58.49,0,58.49h34.33c0,0,0-40.7,0-70.55c0-29.84-16.92-44.27-40.54-44.27c-23.64,0-33.58,18.41-33.58,18.41V70.15H76.33 v111.42h33.08C109.41,181.57,109.41,140.24,109.41,123.08z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Linkedin</span> </a> <a class="share-btn share-btn-pinterest" data-platform="pinterest"> <span class="share-btn-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 200 200" xml:space="preserve" fill="#bd081c"><path id="wpra_pinterest_icon" d="M51.7,118.02c2.36,0.96,4.47,0.04,5.15-2.57c0.48-1.81,1.6-6.37,2.1-8.27 c0.69-2.59,0.42-3.49-1.48-5.73c-4.14-4.9-6.79-11.23-6.79-20.2c0-26.02,19.47-49.31,50.7-49.31c27.65,0,42.84,16.9,42.84,39.47 c0,29.68-13.14,54.74-32.64,54.74c-10.78,0-18.84-8.91-16.26-19.83c3.1-13.04,9.09-27.13,9.09-36.54c0-8.43-4.52-15.46-13.89-15.46 c-11.01,0-19.86,11.4-19.86,26.66c0,9.72,3.29,16.3,3.29,16.3s-11.27,47.75-13.25,56.11c-3.93,16.65-0.59,37.06-0.31,39.12 c0.17,1.23,1.74,1.51,2.45,0.6c1.02-1.33,14.13-17.53,18.59-33.7c1.26-4.58,7.25-28.3,7.25-28.3c3.57,6.82,14.03,12.83,25.15,12.83 c33.1,0,55.56-30.17,55.56-70.57c0-30.54-25.87-58.99-65.19-58.99c-48.93,0-73.59,35.07-73.59,64.32 C30.61,96.4,37.31,112.16,51.7,118.02z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Pinterest</span> </a> <a class="share-btn share-btn-messenger" data-platform="messenger"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 56.7 56.7" fill="#0078FF" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <g> <path d="M28.4342,3.8416c-13.4521,0-24.3571,10.1599-24.3571,22.693c0,7.1415,3.5419,13.5115,9.0772,17.6713v8.6525l8.2934-4.5799 c2.2133,0.6163,4.5581,0.949,6.9866,0.949c13.4521,0,24.3571-10.1599,24.3571-22.693S41.8863,3.8416,28.4342,3.8416z M30.8548,34.4015l-6.2027-6.6566l-12.1029,6.6566l13.3132-14.2209l6.354,6.6566l11.9516-6.6566L30.8548,34.4015z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Messenger</span> </a> <a class="share-btn share-btn-reddit" data-platform="reddit"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 1792 1792" fill="#ff4500" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M1792 846q0 58-29.5 105.5t-79.5 72.5q12 46 12 96 0 155-106.5 287t-290.5 208.5-400 76.5-399.5-76.5-290-208.5-106.5-287q0-47 11-94-51-25-82-73.5t-31-106.5q0-82 58-140.5t141-58.5q85 0 145 63 218-152 515-162l116-521q3-13 15-21t26-5l369 81q18-37 54-59.5t79-22.5q62 0 106 43.5t44 105.5-44 106-106 44-105.5-43.5-43.5-105.5l-334-74-104 472q300 9 519 160 58-61 143-61 83 0 141 58.5t58 140.5zm-1374 199q0 62 43.5 106t105.5 44 106-44 44-106-44-105.5-106-43.5q-61 0-105 44t-44 105zm810 355q11-11 11-26t-11-26q-10-10-25-10t-26 10q-41 42-121 62t-160 20-160-20-121-62q-11-10-26-10t-25 10q-11 10-11 25.5t11 26.5q43 43 118.5 68t122.5 29.5 91 4.5 91-4.5 122.5-29.5 118.5-68zm-3-205q62 0 105.5-44t43.5-106q0-61-44-105t-105-44q-62 0-106 43.5t-44 105.5 44 106 106 44z"/></svg></span> <span class="share-btn-text">Reddit</span> </a> <a class="share-btn share-btn-telegram" data-platform="telegram"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 570 570" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" fill="#0088cc"> <g fill-rule="evenodd"> <path d="m51.328,253.722l291.59,-125.6c138.856,-57.755 167.708,-67.787 186.514,-68.118c4.137,-0.073 13.385,0.952 19.375,5.813c5.06,4.104 6.45,9.65 7.117,13.54s1.495,12.757 0.836,19.684c-7.525,79.06 -40.084,270.924 -56.648,359.474c-7.01,37.47 -20.8,50.033 -34.17,51.262c-29.036,2.672 -51.085,-19.19 -79.208,-37.624l-111.584,-74.953c-49.366,-32.53 -17.364,-50.41 10.77,-79.63c7.362,-7.65 135.295,-124.014 137.77,-134.57c0.3,-1.32 0.597,-6.24 -2.326,-8.84s-7.24,-1.7 -10.353,-1.003c-4.413,1.002 -74.714,47.468 -210.902,139.4c-19.955,13.703 -38.03,20.38 -54.223,20.03c-17.853,-0.386 -52.194,-10.094 -77.723,-18.393c-31.313,-10.178 -56.2,-15.56 -54.032,-32.846c1.128,-9.003 13.527,-18.21 37.196,-27.624l0.001,-0.002z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Telegram</span> </a> <a class="share-btn share-btn-tumblr" data-platform="tumblr"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 170 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#001935"> <g fill-rule="evenodd"> <path d="m103.5,164.65c-24,0 -41.8,-12.3 -41.8,-41.8l0,-47.2l-21.8,0l0,-25.6c24,-6.2 34,-26.8 35.1,-44.7l24.9,0l0,40.6l29,0l0,29.7l-29,0l0,41.1c0,12.3 6.2,16.6 16.1,16.6l14.1,0l0,31.3l-26.6,0z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Tumblr</span> </a> <a class="share-btn share-btn-vkontakte" data-platform="vkontakte"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 140 140" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#5181B8"> <g fill-rule="evenodd"> <path d="m131.04866,37.14622c0.88956,-2.96645 0,-5.14622 -4.23376,-5.14622l-14,0c-3.55973,0 -5.20082,1.883 -6.09088,3.9594c0,0 -7.11948,17.35354 -17.20516,28.6258c-3.26297,3.26297 -4.74632,4.30116 -6.5262,4.30116c-0.8898,0 -2.178,-1.0382 -2.178,-4.0044l0,-27.73573c0,-3.55975 -1.03306,-5.14623 -3.99976,-5.14623l-22,0c-2.22452,0 -3.56237,1.65216 -3.56237,3.21797c0,3.37456 5.04259,4.15278 5.56237,13.64542l0,20.61651c0,4.5201 -0.8163,5.3396 -2.59617,5.3396c-4.74607,0 -16.2909,-17.43106 -23.13806,-37.37676c-1.34187,-3.87674 -2.68776,-5.44274 -6.26577,-5.44274l-14,0c-4,0 -4.80004,1.883 -4.80004,3.9594c0,3.70812 4.74631,22.09986 22.09961,46.42425c11.56878,16.61162 27.86843,25.61635 42.70043,25.61635c8.8991,0 10,-2 10,-5.445l0,-12.555c0,-4 0.84305,-4.79829 3.66112,-4.79829c2.07639,0 5.63613,1.0382 13.94218,9.04749c9.4924,9.49239 11.05734,13.7508 16.3967,13.7508l14,0c4,0 6,-2 4.84624,-5.94689c-1.26257,-3.9337 -5.79468,-9.64097 -11.80836,-16.4065c-3.26321,-3.85625 -8.15767,-8.00904 -9.64102,-10.08592c-2.07639,-2.66943 -1.4831,-3.85626 0,-6.22917c0,0 17.05702,-24.02787 18.8369,-32.1853z"/> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">VKontakte</span> </a> <a class="share-btn share-btn-email" data-platform="email"> <span class="share-btn-icon"><svg viewBox="0 0 16 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="#424242"> <g fill-rule="evenodd" stroke="none" stroke-width="1"> <g transform="translate(-336.000000, 0.000000)"> <path d="M345.731959,8.48453617 L350.681755,12.7272182 C350.501681,12.8954635 350.259495,13 349.993155,13 L338.006845,13 C337.739189,13 337.496237,12.8970552 337.316068,12.7290845 L342.268041,8.48453617 L344,10.0000001 Z M344,9 L337.318245,3.27278178 C337.498319,3.10453648 337.740505,3 338.006845,3 L349.993155,3 C350.260811,3 350.503763,3.10294483 350.683932,3.27091553 Z M351,12.1856084 L346.167358,8.07885766 L351,3.875422 L351,12.1856084 L351,12.1856084 Z M337,12.1856079 L337,3.87815189 L341.832642,8.07885742 L337,12.1856079 L337,12.1856079 Z M337,12.1856079" id="Shape"/> </g> </g></svg></span> <span class="share-btn-text">Email</span> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="wpra-share-expandable-more"> <i class="qa qa-share" title="More platforms"></i> </div> </div> </div> <!-- end of reactions container --></div> <!-- end of reactions wrap --> </div> </article> </main> </div> <div id="secondary" class="widget-area sidebar" role="complementary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://etoppc.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Keresés:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Keresés…" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Keresés" /> </form></aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">Legutóbbi bejegyzések</h2> <ul> <li> <a href="https://etoppc.com/novekedesi-hackelesi-strategiak-uj-felhasznalok-szerzesere-2023-ban/">Növekedési hackelési stratégiák új felhasználók szerzésére 2023-ban</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/7-legjobb-discord-proxy-2023-ban/">7 legjobb Discord proxy 2023-ban</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/12-legjobb-captcha-megoldo-szolgaltatas-api-webkaparashoz-es-automatizalashoz/">12 legjobb Captcha-megoldó szolgáltatás/API webkaparáshoz és automatizáláshoz</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/apache-hive-magyarazata-5-perc-vagy-kevesebb-5-learning-resources/">Apache Hive magyarázata 5 perc vagy kevesebb [+5 Learning Resources]</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/passwork-vs-keepass-melyiket-valassza-vallalkozasa-szamara/">Passwork vs. KeePass – melyiket válassza vállalkozása számára?</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/apache-cassandra-magyarazata-5-perc-alatt-vagy-kevesebb/">Apache Cassandra magyarázata 5 perc alatt vagy kevesebb</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/10-legjobb-androidos-puzzle-jatek-a-problemamegoldo-keszseg-fejlesztesere/">10 legjobb androidos puzzle-játék a problémamegoldó készség fejlesztésére</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/11-legjobb-gepiro-szoftver-a-sebesseg-es-a-pontossag-javitasara-2023/">11 legjobb gépíró szoftver a sebesség és a pontosság javítására [2023]</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/hogyan-tesztelje-a-vpn-sebesseget/">Hogyan tesztelje a VPN sebességét</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/agilis-tesztelesi-eletciklus-minden-amit-tudnod-kell/">Agilis tesztelési életciklus – Minden, amit tudnod kell</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/a-10-legjobb-autos-jatek-amelyet-erdemes-jatszani-2023-ban/">A 10 legjobb autós játék, amelyet érdemes játszani 2023-ban</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/a-microsoft-edge-parancsikon-tovabbra-is-megjelenik-az-asztalon-javitas/">A Microsoft Edge parancsikon továbbra is megjelenik az asztalon: Javítás</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/5-percben-vagy-kevesebben-elmagyarazva/">5 percben vagy kevesebben elmagyarázva</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/5-modszer-a-css-reakcio-stilusositasara-2023/">5 módszer a CSS-reakció stílusosítására [2023]</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/a-10-legjobb-e-mail-alkalmazas-iphone-ra-2023-ban/">A 10 legjobb e-mail alkalmazás iPhone-ra 2023-ban</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/a-megfelelo-keretrendszer-az-on-szamara-2023-ban-etoppc-com/">A megfelelő keretrendszer az Ön számára 2023-ban etoppc.com</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/mi-az-a-crypto-rosszindulatu-program-es-hogyan-keruljuk-el-oket-2023/">Mi az a Crypto rosszindulatú program, és hogyan kerüljük el őket [2023]</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/11-legjobb-motoros-jatek-okostelefonjara-iosandroid/">11 legjobb motoros játék okostelefonjára (iOS+Android)</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/10-divatos-tok-az-iphone-13-pro-szamara/">10 divatos tok az iPhone 13 Pro számára</a> </li> <li> <a href="https://etoppc.com/a-csomagkovetes-engedelyezese-es-hasznalata-a-gmail-alkalmazasban/">A csomagkövetés engedélyezése és használata a Gmail alkalmazásban</a> </li> </ul> </aside></div> </div> </div> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div id="footer-widgets" class="footer-widgets section-padding "> <div class="container"> <div class="row"> <div id="footer-1" class="col-md-3 col-sm-12 footer-column widget-area sidebar" role="complementary"> <aside id="text-2" class="footer-widget widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><a href="https://etoppc.com/adatvedelmi-iranyelvek/">Adatvédelmi irányelvek</a></p> </div> </aside> </div> <div id="footer-2" class="col-md-3 col-sm-12 footer-column widget-area sidebar" role="complementary"> </div> <div id="footer-3" class="col-md-3 col-sm-12 footer-column widget-area sidebar" role="complementary"> </div> <div id="footer-4" class="col-md-3 col-sm-12 footer-column widget-area sidebar" role="complementary"> </div> </div> </div> </div> <div class="site-info"> <div class="container"> Copyright © 2023 etoppc.com <span class="sep"> – </span> <a href="https://www.famethemes.com/themes/onepress">OnePress</a> téma FameThemes által </div> </div> </footer> </div> <div id="floating_ads_bottom_textcss_container"> <div id="floating_ads_bottom_textcss_wrap"> <div id="floating_ads_bottom_textcss_ad"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1346578688634780" crossorigin="anonymous"></script> <!-- top0 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:800px;height:199px" data-ad-client="ca-pub-1346578688634780" data-ad-slot="5814774747"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div id="floating_ads_bottom_textcss_close"> <a href="#" onclick="document.getElementById('floating_ads_bottom_textcss_container').style.display='none';return false;" id="floating_ads_bottom_textcss_x"><img border="none" src="https://etoppc.com/wp-content/plugins/floating-ads-bottom/images/close.png" alt="x"></a> </div> </div> </div> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(86571478, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/86571478" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --><link rel='stylesheet' id='aal_style-css' href='https://etoppc.com/wp-content/plugins/wp-auto-affiliate-links/css/style.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' id='social_warfare_script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var socialWarfare = {"addons":[],"post_id":"63184","variables":{"emphasizeIcons":false,"powered_by_toggle":false,"affiliate_link":"https:\/\/warfareplugins.com"},"floatBeforeContent":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://etoppc.com/wp-content/plugins/social-warfare/assets/js/script.min.js?ver=4.4.0' id='social_warfare_script-js'></script> <script type='text/javascript' id='onepress-theme-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var onepress_js_settings = {"onepress_disable_animation":"","onepress_disable_sticky_header":"1","onepress_vertical_align_menu":"","hero_animation":"flipInX","hero_speed":"5000","hero_fade":"750","submenu_width":"0","hero_duration":"5000","hero_disable_preload":"","disabled_google_font":"","is_home":"","gallery_enable":"1","is_rtl":"","parallax_speed":"0.5"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://etoppc.com/wp-content/themes/onepress/assets/js/theme-all.min.js?ver=2.3.4' id='onepress-theme-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://etoppc.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1' id='ez-toc-js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://etoppc.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2' id='ez-toc-jquery-sticky-kit-js'></script> <script type='text/javascript' id='ez-toc-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"","width":"auto","scroll_offset":"30"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://etoppc.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.45-1675068539' id='ez-toc-js-js'></script> <script type="text/javascript"> var swp_nonce = "087f382b80";function parentIsEvil() { var html = null; try { var doc = top.location.pathname; } catch(err){ }; if(typeof doc === "undefined") { return true } else { return false }; }; if (parentIsEvil()) { top.location = self.location.href; };var url = "https://etoppc.com/x-altalanosan-hasznalt-html-cimkek-kezdoknek/";if(url.indexOf("stfi.re") != -1) { var canonical = ""; var links = document.getElementsByTagName("link"); for (var i = 0; i < links.length; i ++) { if (links[i].getAttribute("rel") === "canonical") { canonical = links[i].getAttribute("href")}}; canonical = canonical.replace("?sfr=1", "");top.location = canonical; console.log(canonical);};var swpFloatBeforeContent = false; var swp_ajax_url = "https://etoppc.com/wp-admin/admin-ajax.php"; var swp_post_id = "63184";var swpClickTracking = false;</script> </body> </html>