numpy.zeros() Pythonban

Numpy.zeros() Pythonban

A numpy.zeros() függvény egy olyan tömböt hoz létre, amely a megadott alakú és típusú értékkel inicializált elemeket tartalmaz. Általában nulla elemeket tartalmazó tömbök létrehozására használják, de bármilyen értékkel inicializálhatjuk.

Alapvető szintaxis

python
numpy.zeros(shape, dtype=None, order='C')

Paraméterek:

* shape: A létrehozandó tömb alakja. Lehet egyetlen egész számot tartalmazó lista, amely a tömb dimenzióját határozza meg, vagy több egész számot tartalmazó lista, amely a tömb egyes dimenzióinak hosszát határozza meg.
* dtype: A tömb elemeinek adattípusa. Az alapértelmezett típus a float64.
* order: A tömb elemeinek memóriában való tárolási sorrendje. Lehet ‘C’ (C-stílusú sorrend, ahol az elemek oszlop-fő sorrendben vannak tárolva) vagy ‘F’ (Fortran-stílusú sorrend, ahol az elemek sor-fő sorrendben vannak tárolva).

Példa

python
import numpy as np

0-kal inicializált 3x4-es tömb létrehozása

arr = np.zeros((3, 4))

Kiíratás

print(arr)

0-kal inicializált 100 elemű tömb létrehozása

arr = np.zeros(100)

Kiíratás

print(arr)

Kimenet:


[[0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0.]]

[0. 0. 0. ... 0. 0.]

Paraméterek részletesebben

shape:

A shape paraméter meghatározza a létrehozandó tömb alakját. Az alak lehet egyetlen egész számot tartalmazó lista, amely a tömb dimenzióját határozza meg, vagy több egész számot tartalmazó lista, amely a tömb egyes dimenzióinak hosszát határozza meg.

Például a következő kód egy 3×4-es tömböt hoz létre:

python
arr = np.zeros((3, 4))

A következő kód egy 100 elemű tömböt hoz létre:

python
arr = np.zeros(100)

dtype:

A dtype paraméter meghatározza a tömb elemeinek adattípusát. Az alapértelmezett típus a float64. A dtype lehet bármilyen érvényes NumPy adattípus, például int, float, complex vagy bool.

Például a következő kód egy 3×4-es, int32 típusú elemeket tartalmazó tömböt hoz létre:

python
arr = np.zeros((3, 4), dtype=np.int32)

order:

Az order paraméter meghatározza a tömb elemeinek memóriában való tárolási sorrendjét. Lehet ‘C’ (C-stílusú sorrend, ahol az elemek oszlop-fő sorrendben vannak tárolva) vagy ‘F’ (Fortran-stílusú sorrend, ahol az elemek sor-fő sorrendben vannak tárolva).

Az alapértelmezett érték ‘C’.

Visszatérési érték

A numpy.zeros() függvény egy a megadott alakú és típusú elemeket tartalmazó tömböt ad vissza.

Alkalmazások

A numpy.zeros() függvénynek számos alkalmazása van, többek között:

* Nulla elemekkel való tömbök inicializálása
* Bármilyen értékkel való tömbök inicializálása
* Tömbök létrehozása mátrixműveletekhez
* Tömbök létrehozása függvényekkel való munkához

Következtetés

A numpy.zeros() függvény egy sokoldalú eszköz tömbök létrehozására Pythonban. Könnyen használható, és a különböző paraméterek lehetővé teszik a kívánt típusú és alakú tömbök létrehozását.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a különbség a numpy.zeros() és a numpy.empty() függvények között?
* A numpy.zeros() függvény a megadott értékkel (általában 0) inicializálja a tömb elemeit, míg a numpy.empty() függvény nem inicializálja az elemeket, így azok szemét értékeket tartalmaznak.

2. Hogyan hozhatok létre egy tömböt komplex elemekkel?
* Használja a dtype=np.complex128 paramétert a komplex elemeket tartalmazó tömb létrehozásához.

3. Hogyan hozhatok létre egy Fortran-stílusú sorrendű tömböt?
* Használja az order='F' paramétert Fortran-stílusú sorrendű tömb létrehozásához.

4. Hogyan hozhatok létre egy egydimenziós tömböt?
* Használjon egyetlen egész számot tartalmazó listát a tömb alakjának megadásához. Például a np.zeros(10) egy 10 elemű egydimenziós tömböt hoz létre.

5. Hogyan hozhatok létre egy tömböt egy adott tartományban?
* Használja a numpy.arange() függvényt a megadott tartományban lévő értékeket tartalmazó tömb létrehozásához. Például a np.arange(0, 10) egy 0-tól 9-ig terjedő értékeket tartalmazó tömböt hoz létre.

6. Hogyan alakíthatok át egy tömböt egy másik adattípusra?
* Használja a numpy.astype() függvényt egy tömb egy másik adattípusra való átalakításához. Például a arr.astype(np.int32) egy int32 típusú elemeket tartalmazó tömböt hoz létre az arr tömbből.

7. Hogyan hozhatok létre egy konstans értékkel való tömböt?
* Használja a numpy.full() függvényt egy konstans értékkel való tömb létrehozásához. Például a np.full((3, 4), 5) egy 3×4-es, 5-ös értékeket tartalmazó tömböt hoz létre.

8. Hogyan hozhatok létre egy azonossági mátrixot?
* Használja a numpy.eye() függvényt azonossági mátrix létrehozásához. Például a np.eye(3) egy 3×3-as azonossági mátrixot hoz létre.

9. Hogyan hozhatok létre egy véletlenszerű értékeket tartalmazó tömböt?
* Használja a numpy.random.rand() vagy a numpy.random.randn() függvényt véletlenszerű értékeket tartalmazó tömb létrehozásához. Például a np.random.rand(3, 4) egy 3×4-es, véletlenszerű értékeket tartalmazó tömböt hoz létre.

10. Hogyan hozhatok létre egy tömböt egy másik tömb másolatával?
* Használja a numpy.copy() függvényt egy tömb másik másolatának létrehozásához. Például a arr_copy = np.copy(arr) létrehoz egy arr_copy nevű tömböt, amely az arr tömb másolata.

  Hogyan rejtsük el a LinkedIn profilt és helyezzük lopakodó módba