Mi az a hálózatfigyelés és miért fontos?

A hálózati felügyelet a hálózat állapotát hardver és szoftver szinten egyaránt vizsgálja.

Ez egy módszer, amelyet a mérnökök használnak a hálózatukkal kapcsolatos problémák észlelésére és megoldására.

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogyan működik a hálózatfigyelés, és mi a legjobb eszköz ennek végrehajtásához.

Lássuk először a hálózatfelügyeletet.

Mi az a hálózatfigyelés?

A hálózatfigyelés egy számítógépes hálózat folyamatos megfigyelésének és menedzselésének gyakorlata annak zökkenőmentes működése, teljesítménye és biztonsága érdekében.

Ez magában foglalja a hálózat különböző aspektusairól, például a hálózati forgalomról, az eszköz állapotáról, a sávszélesség-használatról, a hibaarányokról és a biztonsági fenyegetésekről szóló adatok gyűjtését.

Ezeket az adatokat általában hálózati eszközökről, például útválasztókról, kapcsolókról, tűzfalakról és szerverekről gyűjtik össze különböző megfigyelő szoftvereszközök segítségével.

És miért fontos?

Nos, ennek több oka is van. Néhány közülük:

Hibafelismerés

A hálózati megfigyelés segít azonosítani a hálózaton belüli problémákat/rendellenességeket, például hardverhibákat, szoftverhibákat vagy konfigurációs problémákat.

Ha bármilyen probléma merül fel, a rendszergazdák valós időben kapnak figyelmeztetést, ami lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan reagáljanak és minimalizálják az állásidőt.

Teljesítmény optimalizálás

Betekintést nyújt a hálózati teljesítménybe, beleértve a sávszélesség kihasználtságra, a késleltetésre és a csomagvesztésre vonatkozó adatokat.

A hálózati mérnökök ezen adatok elemzésével optimalizálhatják a hálózati erőforrásokat, javíthatják a felhasználói élményt, és szükség esetén megtervezhetik a kapacitásbővítést.

Biztonság

A hálózati megfigyelés képes észlelni a gyanús vagy jogosulatlan tevékenységeket, például a behatolási kísérleteket, a rosszindulatú programok fertőzését és az adatszivárgást.

A hálózati forgalom és minták folyamatos figyelésével a biztonsági incidensek gyorsan azonosíthatók és kezelhetők, ami csökkenti az adatvesztés vagy a hálózat kompromittálásának kockázatát.

Megfelelés

Számos iparágra/szervezetre vonatkoznak olyan szabályozási követelmények, amelyek előírják a hálózat megfigyelését és jelentését az adatbiztonság és a magánélet védelme érdekében.

A hálózatfelügyelet szó szerint segít a szervezeteknek megfelelni ezeknek a megfelelési követelményeknek, és elkerülni a jogi és pénzügyi szankciókat.

Forráselosztás

A hálózati megfigyelés segít megalapozott döntések meghozatalában az erőforrások elosztásával kapcsolatban.

Igen, jól hallottad.

A szervezetek hatékonyabban oszthatják ki a sávszélességet és az egyéb erőforrásokat, ha megértik, hogy a különböző alkalmazások/szolgáltatások hogyan fogyasztják a hálózati erőforrásokat.

Kapacitástervezés

A hálózati forgalom és a használati minták időbeli nyomon követése segít a kapacitástervezésben. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy előre jelezzék a jövőbeli hálózati igényeket, és megalapozott döntéseket hozzanak infrastruktúrájuk bővítésével vagy korszerűsítésével kapcsolatban.

Költségcsökkentés

A szervezetek csökkenthetik a működési költségeket, és elkerülhetik a szükségtelen frissítéseket vagy leállásokat a hálózat elégtelenségeinek/teljesítménybeli szűk keresztmetszete megoldásával.

Felhasználói tapasztalat

Nagyon fontos a pozitív vásárlói élmény garantálása. A hálózatfigyelés segít azonosítani és megoldani a hálózati problémákat, amelyek hatással lehetnek a végfelhasználói élményre – ami különösen fontos a digitális szolgáltatásokra támaszkodó vállalkozások számára.

Hogyan működik a hálózatfigyelés?

Adatgyűjtés

Az adatgyűjtés a hálózatfigyelés kezdeti lépése. Ebben a fázisban a megfigyelő eszközök sokféle információt gyűjtenek a hálózat teljesítményéről, többek között:

 • Sávszélesség-használat: Ez azt méri, hogy mennyi adatot továbbítanak a hálózaton. Segít megérteni, hogy a hálózat kapacitását hatékonyan használják-e ki, vagy túlterhelt.
 • Forgalmi minták: Az eszközök nyomon követik a továbbított adatok típusait, valamint az adatok forrásait és célállomásait. Ez az információ segít azonosítani, mely alkalmazások vagy szolgáltatások fogyasztják a hálózati erőforrásokat (sávszélesség-marók).
 • Eszközállapot: Az útválasztókat, kiszolgálókat és végpontokat a rendszer figyeli, hogy megbizonyosodjon arról, hogy működőképesek. Értesít, ha offline állapotba kerül, vagy bármilyen problémát tapasztal.
  A legjobb eszköz a közösségi média kezelésének javítására

Adatelemzés

Az adatok összegyűjtése után elemzésnek vetik alá a minták azonosítását.

 • Trendelemzés: A megfigyelő eszközök mintákat és trendeket keresnek az összegyűjtött adatokban. Például azonosíthatják, hogy a hálózathasználat jellemzően a nap bizonyos szakaszaiban emelkedik.
 • Anomália észlelése: Keressen eltéréseket a normál hálózati viselkedéstől. Ha valami szokatlan történik, például a forgalom hirtelen megugrása vagy egy eszköz váratlanul offline állapotba kerül, akkor a rendszer rendellenességként jelöli meg.

Figyelmeztetés

A riasztás fontos része a hálózati megfigyelésnek, mert segít a rendszergazdáknak a felmerülő problémákkal kapcsolatban maradni.

 • Küszöbértékek: Az adminisztrátorok meghatározott küszöbszinteket határoznak meg a különböző hálózati paraméterekhez (pl. sávszélesség használat, válaszidő). Ha ezeket a küszöbértékeket túllépik, a felügyeleti rendszer riasztásokat generál.
 • Értesítés: A rendszer riasztásokat indít, ha szokatlan viselkedést észlel a hálózaton, és különféle csatornákon keresztül, például e-mailen, SMS-en vagy push értesítéseken keresztül kézbesíthető. A felhasználók gyorsan megkapják ezeket az értesítéseket, ami segít az azonnali cselekvésben.

Jelentés

A jelentéskészítés magában foglalja a részletes jelentések és irányítópultok létrehozását, amelyek betekintést nyújtanak a hálózat állapotába és teljesítményébe. Íme, mit várhat ettől a lépéstől:

 • Részletes jelentések: Ezek a jelentések teljes képet adnak a hálózati adatokról az idő függvényében. Tartalmazhatnak korábbi teljesítményadatokat, eseménynaplókat és információkat a múltbeli eseményekről.
 • Irányítópultok: Az irányítópultok a valós idejű vagy korábbi hálózati adatok vizuális megjelenítései, amelyek gyakran tartalmaznak diagramokat és grafikonokat, amelyek kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI) jelenítenek meg.
 • Hibaelhárítás: A jelentésekben szereplő előzményadatok értékesek lehetnek a hibaelhárításhoz, ha hálózati problémák merülnek fel, h. A rendszergazdák pontosan meghatározhatják, mikor és hol fordult elő a probléma.

A hálózatfigyelés típusai

Íme néhány általános hálózati megfigyelési típus:

#1. Aktív megfigyelés

Ping és ICMP megfigyelés: Ez a fajta megfigyelés magában foglalja az ICMP (Internet Control Message Protocol) visszhangkérések küldését a hálózati eszközöknek, hogy ellenőrizze azok válaszkészségét. Ha egy eszköz nem válaszol, a rendszer leálltnak tekinti.

SNMP lekérdezés: Az SNMP a hálózati eszközök aktív lekérdezésére szolgál olyan adatokra vonatkozóan, mint a sávszélesség-használat és a memóriahasználat.

#2. Passzív megfigyelés

Csomag rögzítés és elemzés: A passzív megfigyelő eszközök rögzítik a hálózati forgalmat elemzés céljából. Ez lehetővé teszi a hálózati csomagok alapos vizsgálatát a problémák azonosítása érdekében. A Wireshark egy népszerű eszköz a csomagok rögzítésére és elemzésére.

NetFlow elemzés: A NetFlow és a hasonló áramlási technológiák passzívan gyűjtenek adatokat a hálózati forgalomról, beleértve a forrás- és cél IP-címeket, portszámokat és protokollokat. Ezek az adatok felhasználhatók a hálózati viselkedés figyelésére és elemzésére.

#3. Alkalmazásteljesítmény-figyelés (APM)

Az APM-eszközök az egyes alkalmazások teljesítményének és felhasználói élményének figyelésére összpontosítanak. Olyan mérőszámokat követnek nyomon, mint a válaszidő, a tranzakció sikerességi aránya és a hibaarány. Ez a fajta megfigyelés olyan szervezetek számára szükséges, amelyek nagymértékben támaszkodnak a webalkalmazásokra.

#4. Biztonsági megfigyelés

Behatolásészlelő és -megelőzési rendszerek: Az IDS és IPS megoldások figyelik a hálózati forgalmat gyanús vagy rosszindulatú tevékenységek miatt. Az IDS azonosítja a lehetséges fenyegetéseket – az IPS pedig lépéseket tesz azok mérséklésére.

Biztonsági információ- és eseménykezelés (SIEM): A SIEM-eszközök naplóadatokat gyűjtenek és korrelálnak különböző forrásokból, beleértve a hálózati eszközöket is, hogy azonosítsák a biztonsági eseményeket és fenyegetéseket.

#5. Sávszélesség-figyelés

A sávszélesség-figyelő eszközök nyomon követik a hálózati sávszélesség kihasználását. Segítik a szervezeteket annak biztosításában, hogy hálózati erőforrásaikat hatékonyan allokálják, és hogy a nagy sávszélességet igénylő alkalmazások ne befolyásoljanak negatívan más szolgáltatásokat.

  Médialejátszó harmadik féltől származó bővítmények széles skálájával

#6. Eszköz és szerver figyelés

Szerverfigyelés: Ez a fajta megfigyelés a hálózaton belüli kiszolgálók állapotára és teljesítményére összpontosít. Tartalmaz olyan nyomkövetési mutatókat, mint a CPU-használat, a lemezterület és a memóriahasználat.

Eszközfigyelés: Ez magában foglalja a hálózati eszközök, például útválasztók és tűzfalak figyelését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek, és nem tapasztalnak hardverhibákat vagy konfigurációs hibákat.

#7. Felhasználói élmény (UX) figyelése

Ez a megközelítés felméri a hálózat végfelhasználókra gyakorolt ​​hatását olyan tényezők mérésével, mint az alkalmazások válaszideje, az oldalbetöltési idő és a felhasználói elégedettség. Segíti a szervezeteket a pozitív felhasználói élmény biztosításában.

#8. Vezeték nélküli hálózat figyelése

A vezeték nélküli hálózatok felügyeletére tervezett eszközök elengedhetetlenek a Wi-Fi hálózatok teljesítményének és biztonságának fenntartásához – különösen sok csatlakoztatott eszközzel rendelkező környezetben.

#9. Környezeti megfigyelés

Ez a fajta megfigyelés nyomon követi a környezeti feltételeket az adatközpontokban vagy szerverszobákban, beleértve a hőmérsékletet, a páratartalmat és az energiafogyasztást, hogy biztosítsa a hálózati berendezések optimális működését.

A hálózatfigyelő eszköz kiválasztása fontos döntés a szervezetek számára, hogy biztosítsák hálózati infrastruktúrájuk megbízhatóságát/teljesítményét. Íme néhány szempont, amelyeket figyelembe kell venni a hálózatfelügyeleti eszköz kiválasztásakor.

Hálózati összetettség

Vegye figyelembe a hálózat méretét és összetettségét. A nagyobb, összetettebb hálózatok robusztusabb és skálázhatóbb megfigyelési megoldásokat igényelhetnek.

Monitoring követelmények

Határozza meg azokat a konkrét mutatókat/paramétereket, amelyeket figyelni kell. A különböző eszközök eltérő képességeket kínálnak – ezért győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel a megfigyelési követelményeknek.

Méretezhetőség

Ez egy nagyon fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni. Győződjön meg arról, hogy az eszköz skálázható a hálózat növekedésével együtt. Egyre több eszközt és hálózati forgalmat kell képes kezelni.

Támogatott eszközök és protokollok

Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a hálózatban használt eszközöket és protokollokat, beleértve az útválasztókat, kapcsolókat, tűzfalakat, szervereket és különféle hálózati protokollokat (SNMP, NetFlow, sFlow stb.).

Valós idejű megfigyelés és történelmi adatok

Határozza meg, hogy az eszköz biztosít-e valós idejű megfigyelési képességeket a hálózati problémák gyors azonosításához és reagálásához. Ezenkívül ellenőrizze, hogy az eszköz képes-e előzményadatokat tárolni trendelemzés, kapacitástervezés és megfelelőségi jelentés céljából.

Figyelmeztetés és értesítés

Keressen robusztus riasztási és értesítési funkciókat, amelyek valós időben értesíthetik a rendszergazdákat, ha hálózati problémák lépnek fel. A személyre szabható riasztások és értesítési módszerek is fontosak.

Árazás

Vegye figyelembe a költségvetését és a felügyeleti eszköz költségeit, beleértve a folyamatos licencelési vagy karbantartási díjakat. Csak győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelő egyensúlyt kínál a szolgáltatások és a költségek között.

Támogatás és dokumentáció

Értékelje az eladó által nyújtott támogatás és dokumentáció szintjét. A megfelelő támogatás fontos lehet a problémák megoldásában és az eszköz hatékonyságának maximalizálásában.

Próbaidő

Amikor csak lehetséges, használja ki a próbaidőszakot, hogy tesztelje az eszközt a hálózati környezetben, és ellenőrizze, hogy megfelel-e a követelményeknek.

Jövőbiztos

Vegye figyelembe az eszköz hosszú távú életképességét és a gyártó elkötelezettségét a frissítések és fejlesztések iránt.

Íme néhány népszerű hálózatfigyelő eszköz, amelyet érdemes kipróbálni!

#1. Auvik

Az Auvik kiemelkedő szerepet játszik a menedzselt szolgáltatók (MSP) és az IT-szakemberek számára.

Automatizált hálózati leképezése igazi gyöngyszem, amely leegyszerűsíti a hálózati topológiák megértésének összetett feladatát

Sok felhasználó hihetetlenül egyszerűnek találta az összes eszköz csatlakoztatásának megjelenítését, ami fontos a hibaelhárítás és a hálózati teljesítmény javítása szempontjából.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az Auvik különösen alkalmas az MSP-k számára, és a kiterjedt szolgáltatáskészletének köszönhetően meredekebb tanulási görbéje lehet a kisebb vállalkozások számára.

 • Automatizált hálózati leképezés: Az Auvik automatikusan feltérképezi a hálózatot, és valós idejű betekintést nyújt az eszközök kapcsolataiba és topológiáiba.
 • Teljesítményfigyelés: Az élő hálózati megfigyelés lehetővé teszi a problémák gyors észlelését és megoldását.
 • Riasztási mechanizmus: A testreszabható riasztások és értesítések biztosítják, hogy a felhasználó tájékozódjon a hálózati problémákról és a lehetséges fenyegetésekről.
 • Forgalomelemzés: Elemezi a hálózati forgalmat, hogy megértse, hogyan használják fel a sávszélességet (főleg a sávszélesség-hiba észlelésére), ami a hálózati erőforrások optimalizálásához szükséges.
  A vezeték nélküli billentyűzet érintőpadja nem működik (Hibaelhárítási útmutató)

Itt található egy részletes cikk arról, hogy miért érdemes az Auvik-ot használni hálózatkezelésre. Nyugodtan látogassa meg ezt az oldalt.

#2. Paessler PRTG

A Paessler PRTG hálózatfelügyeleti és -felügyeleti szoftver, amelyet a Paessler AG fejlesztett ki hálózati infrastruktúrájuk teljesítményének és elérhetőségének nyomon követésére.

A Paessler PRTG jól ismert felhasználóbarát felületéről (még a korlátozott hálózatkezelési tapasztalattal rendelkezők számára is), valamint előzményadatokat is szolgáltat a hálózati eszközökről, alkalmazásokról és a sávszélesség használatáról.

Ezenkívül a hálózati protokollok széles skáláját támogatja, beleértve az SNMP-t, a NetFlow-t, az sFlow-t (Sampled Flow) és még sok mást. A PRTG képes integrálni más szoftvereszközökkel, például adatvizualizációs platformokkal, jegyrendszerekkel és automatizálási eszközökkel.

 • Hálózatfigyelés: A PRTG különféle módszereket használ, például az SNMP-t, a WMI-t (Windows Management Instrumentation) és a csomagszimulációt, hogy adatokat gyűjtsön számos hálózati eszközről, például útválasztókról, kapcsolókról, szerverekről és egyebekről.
 • Érzékelő alapú architektúra: A PRTG érzékelőket használ a hálózat vagy rendszer bizonyos aspektusainak figyelésére. Ezek az érzékelők olyan dolgokat mérhetnek, mint a sávszélesség-használat, a CPU-terhelés, a memóriahasználat és még sok más. A felhasználók felügyeleti igényeiknek megfelelően konfigurálhatják az érzékelőket.
 • Egyéni irányítópultok: A felhasználók testreszabott irányítópultokat hozhatnak létre az őket érdeklő adatok megjelenítéséhez. Ezek az irányítópultok különféle formátumokban jeleníthetnek meg információkat, például grafikonokat és térképeket.
 • Távoli szondák: Támogatja a távoli szondákat, amelyek lehetővé teszik a különböző helyeken lévő hálózati szegmensek megfigyelését (elosztott hálózatokkal rendelkező szervezetek számára). Különösen hasznos olyan szervezetek számára, amelyek több helyen is rendelkeznek irodákkal.

Ez az eszköz előzményadatokat tárol, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a hálózati teljesítmény időbeli elemzését. Ezeket az adatokat grafikonokon és jelentésekben jelenítjük meg, ami megkönnyíti a trendek azonosítását és a problémák hibaelhárítását.

#3. ManageEngine OpManager

A ManageEngine OpManager egy másik fantasztikus felügyeleti és felügyeleti szoftver, amelyet a hálózati infrastruktúra teljesítményének, elérhetőségének és biztonságának javítására terveztek.

Támogatja a NetFlow, sFlow és más áramlási protokollokat, hogy segítsen elemezni a forgalmi mintákat és megérteni a hálózathasználatot. Biztonsági megfigyelő funkciókat is tartalmaz a hálózaton belüli biztonsági fenyegetések/sebezhetőségek észlelésére és reagálására.

 • Riasztási mechanizmus: Az OpManager testreszabható riasztási és értesítési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik küszöbértékek/triggerek beállítását a riasztások fogadásához hálózati problémák vagy teljesítménycsökkenés esetén.
 • Teljesítményelemzés: Eszközöket biztosít a teljesítmény mélyreható elemzéséhez, beleértve a történelmi adatok megjelenítésének képességét a trendek és a disznók azonosítása érdekében.
 • Konfigurációkezelés: Az OpManager segít a konfigurációkezelésben az eszközkonfigurációk nyomon követésével, és lehetővé teszi a konfigurációk szükség szerinti biztonsági mentését/visszaállítását.
 • Hálózati leképezés: Beépített hálózati leképezési és megjelenítési funkciók, amelyek segítenek megérteni a hálózat topológiáját, ami megkönnyíti a hibaelhárítást.
 • Integráció: Az OpManager integrálható más ManageEngine-termékekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Netflow-analizátor, az AlarmsOne stb., ami lehetővé teszi a fejlett hálózatkezelést és -felügyeletet.
 • Automatizált munkafolyamatok: Támogatja az automatizálást munkafolyamatokon és szkripteken keresztül, amelyek elősegítik a hálózatkezelési feladatok egyszerűsítését és a manuális erőfeszítések csökkentését.

ManageEngine Az OpManager felhasználói felületét felhasználóbarátnak tervezték, testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel, amelyek átlátható formátumban jelenítik meg az adatokat.

A szerző megjegyzése ✍️

Ne feledkezzünk meg a hálózatfigyelés humoros oldaláról sem.

Olyan ez, mintha egy saját IT-nyomozód lenne nagyítóval, aki fáradhatatlanul nyomokat keres a vezetékekben és adatcsomagokban. És ha valami halvány dolgot fedez fel, akkor hajnali 4-kor hangosabban riaszt, mint a szomszéd kutyája 😂.

Remélem, hasznosnak találta ezt a cikket a hálózatfigyelés és annak előnyei megismerésében. Érdekelheti a legjobb ügynök nélküli megfigyelőeszközök megismerése is.