Hogyan tervezze meg hiteleit és megtakarításait az Excel NPER funkciójával

A gondos tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy elérje pénzügyi céljait. Legyen szó megtakarításról jövőbeli vásárlásra vagy hitelkezelésről, bonyolult lehet kiszámítani, mennyi időre van szükség a cél eléréséhez.

Itt lép életbe az Excel NPER funkciója. A funkció figyelembe veszi a különböző változókat, például a kamatlábakat és a fizetési összegeket, hogy megadja a szükséges pénzügyi előrejelzést. Nézzük elmélyülni az NPER funkció alapjaiban és bonyolultságában, és felhatalmazzuk Önt arra, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzon.

Mi az NPER függvény az Excelben?

Az NPER az Excel egyik pénzügyi funkciója, amelynek célja, hogy segítse Önt a pontos pénzügyi számítások elkészítésében. Az NPER a periódusok számát jelenti, amely a pénzügyi cél eléréséhez szükséges fizetési időszakokat jelenti. A függvény konzisztens fizetéseket feltételez állandó kamatláb mellett.

Az NPER függvény több paramétert igényel, és a szintaxis a következő:

 =NPER(RATE, PMT, PV, [FV], [type]) 
  • RATE: Az egyes időszakokra vonatkozó kamatláb százalékban.
  • PMT: Az egyes időszakokban teljesített állandó fizetés.
  • PV (jelenérték): A kezdeti vagy jelenlegi befektetés vagy hitel összege.
  • FV (Future Value): A befektetés vagy hitel kívánt jövőbeli vagy célértéke. Ez egy opcionális paraméter.
  • Típus: Azt jelzi, hogy a kifizetések esedékessége az egyes időszakok elején (1) vagy végén (0). Ez egy opcionális paraméter.

Ha üresen hagyja az FV és típus paramétereket, akkor azok az alapértelmezett nullára kerülnek. Mivel a legtöbb bank minden fizetési időszak végén számol kamatot, a típus paraméter általában üresen marad. Az FV-ben megadott érték a kontextustól függ, amelyet röviden ismertetünk.

A típuson kívül az NPER függvény minden paramétere saját funkcióval rendelkezik, amely segíthet a valós pénzügyi problémák megoldásában az Excelben.

Az NPER függvény megértése az Excelben

Lényegében az NPER funkció segít meghatározni, hogy hány kifizetésre van szüksége egy adott pénzügyi cél eléréséhez. Ez bármilyen forgatókönyvet foglalhat magában, kezdve a nyaralásra való megtakarítástól, a jelzáloghitel kifizetésétől vagy a nyugdíjba vonulás tervezésétől.

A funkció helyes használatához két alapvető fogalmat kell megértenie: a valutaáramlást és a fizetési intervallumokat.

A valutaáramlás

Az NPER függvényben három pénznemparaméter található: az egyes időszakokban végrehajtott fizetés, a jelenérték és a jövőbeli érték. A fontos megjegyzés itt az, hogy ezek az értékek nem mind pozitívak.

A megtakarítási számlákon az egyes időszakokban teljesített befizetések (PMT) és a kezdeti átalányösszeg (PV) kiadások. Ezzel szemben a megtakarítási számla jövőbeli értéke (FV) a bevétel. A PMT-t és a PV-t elveszíti a zsebéből, így FV-t kap a megtakarítási számlán. Ezért a PMT-t és a PV-t negatív értékként kell megadnia.

A hiteleknél ennek az ellenkezője igaz. Hitel esetén a PMT pozitív, a PV negatív, az FV pedig nulla. Képzeljünk el egy bankszámlát, amelynek jelenértéke a kölcsön összege. Itt tartozik a banknak, és ki kell fizetnie a kölcsön összegét kamattal együtt. Havi kifizetéseket fizet a bank számlájára, és leállítja a fizetést, ha a tartozása eléri a nullát.

A havonta fizetett befizetés (PMT) az az összeg, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a negatív PV elérje a nullát. Ezért a PMT értékeknek pozitívnak kell lenniük. Ha nem fizeted vissza a banktól kapott hitelt (PV), az folyamatosan növekszik, ami egy nagyobb negatív számot eredményez.

A fizetési időközök

Egy másik lényeges tényező, amelyet figyelembe kell venni az NPER használatakor, a fizetési intervallum. Mind a hiteleknél, mind a megtakarítási számlákon az egyik fél többet kap, mint amennyit adott a másik fél költségére. Itt két fizetési intervallumot kell figyelembe venni: a kamatperiódus és a fizetési időszak.

A kamatperiódus azt az intervallumot jelenti, amikor a bank kamatot fizet a kölcsönre, vagy kamatot fizet a megtakarításaira. Ez általában minden hónapban, de lehet minden évben is. Ha egy bank azt mondja, hogy 12%-os kamatot ad a megtakarításaira, és ezt a kamatot évente egyszer, az év végén hozzáadja, akkor 12%-ot kap az eredeti betétből.

De ha azt mondják, hogy évi 12%-os kamatról van szó, és havonta hozzátesznek egy kicsit, akkor nem csak elosztják a 12%-ot 12 hónappal, és havonta 1%-ot adnak. Amikor a bank minden hónapban hozzáad egy kis kamatot, a kamat is elkezdi keresni a saját kamatot (ezt kamatos kamatnak nevezik). Így az év végére valamivel több mint 12%-ot keres, konkrétan 12,68%-ot.

Bár a különbség elhanyagolhatónak tűnik, hosszabb időtávon nagyobb tőkeösszegek esetén jelentős különbséget hozhat.

A fizetési határidő azt a gyakoriságot jelenti, amikor Ön vagy visszafizeti a kölcsönzött pénzt, vagy további pénzt helyez el megtakarításaiba. Az NPER függvény kimenete a PMT-ben megadott fizetési időszakhoz viszonyítva van. Ha a PMT-ben megadott értéket havonta fizetik, akkor az NPER-kimenet hónapokban értendő. Ha az Ön által megadott érték éves, akkor a kimenet években van megadva.

A fizetési időszak együtt jár azzal, amit a kamatperiódusnál megbeszéltünk. A fizetési időszakra választott gyakoriságnak meg kell egyeznie a kamatláb gyakoriságával, amellyel foglalkozik. Tehát, ha a kamatot havonta alkalmazzák, akkor a havi fizetés értékét PMT-ként kell megadnia. Az NPER eredmény egyébként nem lesz pontos.

Példák valós életből az NPER függvény használatára az Excelben

Az NPER funkció értékesnek bizonyul különféle valós forgatókönyvekben. A fizetési intervallumok és a valutaáramlás helyes megértésével az NPER segítségével bármilyen pénzügyi célt kiszámíthat. Nézzünk két gyakori példát.

1. Használja az NPER-t a megtakarítások kiszámításához

Tegyük fel, hogy megtakarítási számlát szeretne létrehozni egy nyaraláshoz. Becslésed szerint a vakáció 1000 dollárba fog kerülni, és bankja 12%-os éves kamatot ajánl havonta. Eddig megvan az FV (1000 USD) és az árfolyam (12%). Tegyük fel, hogy 100 USD (-PV) átalányösszeget szeretne elhelyezni a számlán, majd havonta 70 USD-t (-PMT) szeretne fizetni.

Az NPER függvény segítségével gyorsan kiszámíthatja, hogy mennyi idő alatt éri el megtakarítási célját. Írja be az értékeket a fentihez hasonló táblázatba, és ne felejtse el negatív értékeket használni a PV és a PMT esetében. Ezután írja be az alábbi képletet a kifizetések számának megtekintéséhez:

=NPER(C2/12, D2, B2, A2)

Ebben a képletben a C2 az éves kamatlábat jelenti. Mivel a kamatlábat havonta alkalmazzák, és a PMT is havi, a képlet elosztja a kamatlábat 12-vel, hogy megkapja a havi kamatlábat. A D2 a havi fizetési összegre (PMT) utal. A B2 a 100 dolláros kezdeti befizetés (PV), az A2 pedig a megtakarítási cél (FV).

Alternatív megoldásként, ha van egy konkrét célja az NPER számára, használhatja az Excel Célkeresését az ismeretlen változók, például a kezdeti átalányösszeg (PV) és a havi kifizetések (PMT) megoldására.

2. Használja az NPER-t a kölcsönök kiszámításához

Az Excel NPER funkciója ugyanúgy alkalmazható hitelek kezelésére. Fontolja meg azt a forgatókönyvet, amelyben 15 000 USD összegű autókölcsönt vesz fel, havi 16%-os éves kamattal. Havi törlesztőrészletét 300 dolláron szeretné tartani. Az NPER funkció segítségével meghatározhatja, hogy hány hónapig tart a hitel törlesztése.

Megvan a PV (-15 000 USD), az árfolyam (16%) és a PMT (300 USD) értéke. Használja az alábbi NPER képletet a fizetések számának kiszámításához ebben a példában:

=NPER(B2/12, C2, A2)

Ebben a képletben a B2 az éves kamatlábat jelenti. Mivel a PMT hónapokban értendő, és a kamatokat havonta alkalmazzák, a képlet ezt elosztja 12-vel, hogy megkapja a havi kamatot. A C2 a havi kifizetésekre (PMT) utal. Az A2 a PV, amely a negatív hitelösszeg. Az FV üresen marad, így a képlet helyesen nullát feltételez.

Az NPER 82,94-et ad ki, ami azt jelenti, hogy körülbelül 83 hónapra lesz szüksége a kölcsön kifizetésére. A szomszédos cella ezt elosztja 12-vel, és azt állítja, hogy hét évbe fog telni a kölcsön kifizetése.

Tervezze meg pénzügyi céljait az NPER segítségével az Excelben

Az Excel NPER funkciója értékes szövetségese pénzügyi előrejelzéseinek. Azáltal, hogy lehetővé teszi számodra a megtakarítási vagy hitelcéljai eléréséhez szükséges fizetési időszakok számának kiszámítását, az NPER felhatalmazza Önt arra, hogy kézbe vegye pénzügyi jövőjét.

Ne feledje, hogy míg az NPER függvény leegyszerűsíti az összetett számításokat, a józan ítélőképességgel való kombinálása és a valós pénzügyek dinamikus természetéhez való igazítása továbbra is kulcsfontosságú.