Csomópont FS – NodeJS fájl létrehozása, fájl olvasása, fájlba írása

Csomópont FS – NodeJS fájl létrehozása, fájl olvasása, fájlba írása

Bevezetés

A Csomópont FS egy beépített modul, amely a fájlrendszerrel való interakciót teszi lehetővé a NodeJS-ben. A fájlokat a merevlemezen tárolja és kezeli, és olyan műveleteket tesz lehetővé, mint a fájlok létrehozása, olvasása, írása és törlése. A Csomópont FS modul különféle szinkron és aszinkron függvényeket kínál ezeknek a műveleteknek a végrehajtására.

Ebben a cikkben részletes útmutatást adunk a Csomópont FS modul használatához a fájlok kezeléséhez. Bemutatjuk, hogyan hozhat létre új fájlokat, hogyan olvashat el adatokat a fájlokból, hogyan írhat adatokat a fájlokba, és hogyan kezelheti a hibákat a fájlműveletek során.

Fájl létrehozása

fs.createWriteStream() metódus

A fs.createWriteStream() metódus új fájlt hoz létre, amelybe adatokat írhat. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.createWriteStream(path, options);

ahol:

* path a létrehozandó fájl elérési útja.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl létrehozásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Új fájlt hoz létre a "myfile.txt" néven
const writeStream = fs.createWriteStream('myfile.txt');

// Adatok írása a fájlba
writeStream.write('Hello, world!');

// A fájl bezárása, hogy az adatok a lemezre íródjanak
writeStream.close();

fs.writeFileSync() metódus

Az fs.writeFileSync() metódus szinkron módon új fájlt hoz létre és ír adatokat a fájlba. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.writeFileSync(path, data, options);

ahol:

* path a létrehozandó fájl elérési útja.
* data az adatok, amelyeket a fájlba kell írni.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl létrehozásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Új fájlt hoz létre a "myfile.txt" néven
fs.writeFileSync('myfile.txt', 'Hello, world!');

Fájl olvasása

fs.readFile() metódus

Az fs.readFile() metódus aszinkron módon beolvassa a fájl tartalmát. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.readFile(path, options, callback);

ahol:

* path az olvasandó fájl elérési útja.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl olvasásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.
* callback egy visszahívási függvény, amely a művelet befejezésekor futtatódik.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Beolvassa a "myfile.txt" fájl tartalmát
fs.readFile('myfile.txt', (err, data) => {
if (err) {
// Hiba kezelése
} else {
console.log(data.toString()); // A fájl tartalmának megjelenítése
}
});

fs.readFileSync() metódus

Az fs.readFileSync() metódus szinkron módon beolvassa a fájl tartalmát. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.readFileSync(path, options);

ahol:

* path az olvasandó fájl elérési útja.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl olvasásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Beolvassa a "myfile.txt" fájl tartalmát
const data = fs.readFileSync('myfile.txt');

// A fájl tartalmának megjelenítése
console.log(data.toString());

Fájlba írás

fs.writeFile() metódus

Az fs.writeFile() metódus aszinkron módon ír adatokat a fájlba. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.writeFile(path, data, options, callback);

ahol:

* path az írandó fájl elérési útja.
* data az adatok, amelyeket a fájlba kell írni.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl írásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.
* callback egy visszahívási függvény, amely a művelet befejezésekor futtatódik.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Adatok írása a "myfile.txt" fájlba
fs.writeFile('myfile.txt', 'Hello, world!', (err) => {
if (err) {
// Hiba kezelése
} else {
console.log('Adatok írva a fájlba.');
}
});

fs.writeFileSync() metódus

Az fs.writeFileSync() metódus szinkron módon ír adatokat a fájlba. A metódus a következő szintaxissal rendelkezik:

typescript
fs.writeFileSync(path, data, options);

ahol:

* path az írandó fájl elérési útja.
* data az adatok, amelyeket a fájlba kell írni.
* options egy opcionális objektum, amely a fájl írásával kapcsolatos további beállításokat határozza meg.

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

// Adatok írása a "myfile.txt" fájlba
fs.writeFileSync('myfile.txt', 'Hello, world!');

Hiba kezelés

A fájlműveletek során különféle hibák fordulhatnak elő. A hibák kezeléséhez a Csomópont FS modulja a try...catch blokkokat vagy az aszinkron műveletekben a visszahívási függvény első paraméterét használhatja.

try...catch blokkok

A try...catch blokkok a következő szintaxissal használhatók a hibák kezelésére:

typescript
try {
// Fájlművelet
} catch (err) {
// Hiba kezelés
}

Példa:

typescript
const fs = require('fs');

try {
fs.readFile('myfile.txt', (err, data) => {
if (err) {
console.error(err);
} else {
console.log(data.toString());
}
});
} catch (err) {
console.error(err);
}

Visszahívási függvények

Aszinkron fájlműveletek esetén a visszahívási függvény első paramétere a hibaobjektumot tartalmazza, ha hiba történt, vagy null értéket, ha a művelet sikeres volt. A visszahívási függvény a következő szintaxissal használható a hibák kezelésére:

typescript
fs.readFile('myfile.txt', (err, data) => {
if (err) {
// Hiba kezelés
} else {
// Sikeres művelet
}
});

Következtetés

A Csomópont FS modul egy erőteljes eszköz a fájlok kezeléséhez a NodeJS-ben. Lehetővé teszi a fájlok létrehozását, olvasását, írását és törlését, valamint a fájlrendszerrel kapcsolatos egyéb műveleteket. Ebben a cikkben bemutattuk a Csomópont FS modul leggyakrabban használt függvényeit, és bemutattuk azok használatát a fájlok kezelésére.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mi az a Csomópont FS modul?
A Csomópont FS modul egy beépített modul